2020 m. vasario 21 d., penktadienis

Dėl „Kibirkšties“ atnaujinimo

Gerbiami skaitytojai! Brangūs draugai!

Jau ilgas laikas, kai nėra atnaujinama tinklapio informacija, neišeina nei vienas straipsnis ar pranešimas. Nenuostabu, kad pastoviems skaitytojams šitai turėjo išprovokuoti klausimus – „kas gi nutiko su „Kibirkštimi“?“, „ar portalas visai „užsilenkė“?“ Nors ir vėlai, bet geriau vėliau, nei niekada, galime patikinti kad ne, puslapis ne „užsilenkė“, kaip ir pati jį kurti motyvavusi idėja, tačiau dėl eilės priežasčių jo veikimas buvo sustabdytas.


Dalis jų – subjektyvios, susijusios su pagrindinius redakcijos narius ištikusiomis problemomis, kurių čia ir dabar aptarinėti nebūtų nei protinga, nei tikslinga. Visgi ilgoką, gero pusmečio, „pauzę“ taip pat lėmė ir kiek gilesni motyvai, kurie reiškėsi faktiškai chroniška tapusia „Kibirkšties“ problema – klausimu dėl naujos teorijos, koncepcijos būtinumo.

Savo skelbtuose tekstuose daugiau koncentruodavomės į Lietuvos bei pasaulio įvykių apžvalgą, žodžiu, į publicistiką, arba į vienų ar kitų istorinių datų, įvykių bei asmenybių minėjimą, nors kartu pripažinome, kad klasikinė marksizmo-leninizmo teorija, kokia ji buvo duota klasikų, yra iš esmės nebepakankama, norint susigaudyti ar juo labiau iškelti tikrai konstruktyvų socialistinį-komunistinį projektą XXI amžiuje.

Tarp mūsų buvo iškilusi tam tikra polemika, bet, kiek ją skelbėme viešai, dalykas apsiribojo tik šių laikų imperializmo ir vadinamosios darbo aristokratijos faktoriaus aptarimu, kai kurių mūsiškių dogmatizmo kritika, bet plačiau vykusių teorinių ieškojimų nei straipsniais, nei kitaip skaitytojams nepateikėme. O kadangi marksizmas reikalauja teorijos ir praktikos vienumo, tai negalėjome kelti ir jokių konkretesnių teigiamų pasiūlymų, prieš tai visko deramai nekonceptualizavę.

Todėl dabar, po tokios pertraukos pirmąkart atnaujindami „Kibirkštį“, pranešame, kad nuo šiol koncentruosimės ties konceptualaus pobūdžio medžiaga – straipsniais, pranešimais, paskaitomis ir t. t. Čia išdėstysime apmatus tos teorinės bazės, kuria remsis mūsų praktinis veikimas – ne kažkada ir kažkur, bet dabar ir čia. Būtent šių apmatų išdėstymui, o vėliau ir atitinkamos praktinės veiklos krypties apibrėžimui, bus skiriami būsimieji „Kibirkšties“ straipsniai.

Ilgainiui reikalingas ir bendras, techninis atsinaujinimas. Tiek pačio pagrindinio puslapio, tiek kai kurių papildomų resursų (pavyzdžiui, mūsų draugams neblogai žinomos „Marksisto bibliotekos“ ir kt.), kad būtų užtikrintas kiek galima kokybiškesnis bei veiksmingesnis šviečiamasis darbas. Žodžiu, aukštesnės kokybės platforma komunistinei idėjai Lietuvoje skleisti, nei kad buvo iki šiolei. Šia prasme „Kibirkštis“ pradeda pereinamąjį laikotarpį į būtent tokią aukštesnę kokybę, kurio metu tikimės, kad sulauksime ne mažesnio skaitytojų dėmesio, kaip anksčiau. Bet kartu suprantame, kad vien pasyvaus skaitymo yra maža – reikalingas ir aktyvus bendradarbiavimas.

Todėl kreipiamės į visus skaitytojus – tiek buvusius, tiek esamus – kuriems čia skelbiama komunistinė mintis yra tikrai sava: jei galite kuo nors prisidėti, paremti ar tiesiog ieškote bendraminčių kompanijos, kurioje galėtumėte praktiškai pasireikšti – rašykite senuoju mūsų el. pašto adresu (kibirkstis1917@gmail.com).

Dori, protaujantys, neabejingi ir idėjiškai nusiteikę žmonės mums visada reikalingi, nes tik kartu mes galime būti jėga, tik kartu mes galime – kaip mokė Marksas – pasaulį ne tiktai pažinti, bet jį ir pakeisti.

„Kibirkšties“ redakcija

1 komentaras:

  1. Sveikinu su nauja pradžia. Šita kairiosios minties erdvė labai reikalinga.

    AtsakytiPanaikinti