2018 m. lapkričio 29 d., ketvirtadienis

Mokytojams špyga, o 20 procentų metinio biudžeto – karui

Mokytojai paskelbė neterminuotą streiką. Reikalavimai kuklūs.  Mažinti mokinių skaičių tik iki 20. Nors Ekonominio bendradarbiavimo ir vystymo organizacijos duomenimis [Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)] Lietuvoje vidutiniškai vienoje klasėje 2016 metais buvo vos 16,2 mokinio. Jie gi nesusigalvojo tuos skaičius iš lempos, o gavo iš Lietuvos valstybinių įstaigų.

2018 m. lapkričio 26 d., pirmadienis

Prancūzijoje – gatvių mūšiai, Lietuvos žiniasklaidoje – lyg niekur nieko

Įdomus reiškinys, kaip neva „nešališkos“ žiniasklaidos organai labai jau šališkai (kaip taisyklė! – kaipgi kitaip?..) atsirinkinėja, ką ryškiausiai parodyti (be to, atitinkamu, skaityk – „teisingu“ kampu), o ką – kone visai nutylėti. Lyg nieko nė nebūtų. Puikiu šito pavyzdžiu dabar turime jau gerą savaitę besitęsiančius bruzdėjimus Prancūzijoje, apie kuriuos mūsuose kol kas negirdėti nei žodžio.

2018 m. lapkričio 25 d., sekmadienis

Pro memoria Žaliesiems

Kadais, dar 1987 m. įsteigta „Atgajos“ bendrija. Po metų – klubas „Žemyna“.  Tai buvo Lietuvoje negirdėto, neregėto žaliųjų judėjimo pradžia. Parašų rinkimas prieš naftos platformų statybas Baltijos jūroje prie Nidos, grandiozinis plaukimas Nemunu su tūkstančius rėmėjų sutraukiančiais mitingais pastovio vietose ir, žinoma, 1988 rugpjūčio 2 dienos Kauno Santaka.

2018 m. lapkričio 23 d., penktadienis

Marius Jonaitis. Opozicinės veiklos imitacija

Matau, jog sklinda ši idiotiška ir veidmainiška peticija (žr.: „Pareiškimas dėl JT migracijos sutarties pasirašymo“) ir negaliu, šį kartą, patylėti.

„Achema“: buržujams – milijoniniai dividendai, darbininkams – špyga taukuota

Ne vieneri metai, kaip „Achema“ turi prisidėti prie garsiojo SGD terminalo („Independence“) išlaikymo. Tačiau palyginti tik neseniai Lubio našlė, pagrindinė „Achemos“ savininkė L. Lubienė pradėjo skųstis tariamai „nepakeliama“ šito našta įmonei. Tačiau akį rėžia skaičiai –2016-ais gavę 10 mln. eurų dividendais, 2017-aisiais „Achemos“ akcininkų grupė (valdanti per 95% įmonės akcijų; iš jų – 54,07% priklauso Lubio našlei su dukra) dividendais gavo 25 mln. eurų. Tuo tarpu lengva numanyti, kad „Achemos“ sunkumų našta gulė ant įmonės darbininkų pečių...

2018 m. lapkričio 17 d., šeštadienis

Antanas Venclova. Salomėja Nėris mūsų gyvenime

Kaip kiekvieną lapkričio 17-ąją, minime bene žymiausios Lietuvos poetės, pelnytai tituluojamos lietuvių tautos Lakštingala – Salomėjos Nėries (1904-1945) – gimimo dieną. Ta proga skaitytojų dėmesiui teikiame ilgamečio jos draugo ir bendražygio, A. Venclovos atsiminimus – „Salomėja Nėris mūsų gyvenime“, kur gyvai ir autentiškai nušviečiama Nėries asmenybė, jos visuomeninė laikysena bei idėjinis apsisprendimas.

2018 m. lapkričio 16 d., penktadienis

„Turniai lietufiai“ – ką yra?!

Sklinda raudos bei grūmojimai veidaknygėse ir jutūbėse. Dešimtis ar net šimtus skaitytojų pritraukiantys rašiniai apie teisėtus (!), nes vadovaujamasi LR Seimo priimtu įstatymu, vaikų paėmimus iš „tradicinių“ šeimų. Juose smerkiami samdomi darbuotojai ar piktinamasi į rinkimus atėjusių Lietuvos piliečių balsais išrinkta viena vienintele seimo nare. „Kibirkštis“ autoritetingai pareiškia – iš šitų debesėlių lietaus nebus.

2018 m. lapkričio 15 d., ketvirtadienis

Rolandas ir jo anti svajoklių gretos

Jei norite susipažinti su šiuolaikinio kapitalizmo prieštaravimų „vaizdzialiais“  ir negaišti laiko šviežiausių bei ryškiausių pavyzdžių ieškojimui, žiūrėkite jutūbės kanaluose „Kas čia daros“. Signataras Rolandas Paulauskas video įrašais pateikia pačių įvairiausių įvykių rinkinius iš 28 kapitalistinio centro valstybių, jų artimiausių vasalų, kaip Lietuva, na ir, žinoma, iš tariamų varžovų – Rusijos ir pan. Su savais „krūtais“ komentarais. Įvykiai kokybiškai atrinkti ir tikrai įdomūs, kaip ir jų interpretacijos. Netrūksta ir visai sveikų patarimų, ką daryti Seimo nariams ar kitiems valdžios atstovams. Tiesa, tiems patarimams įgyvendinti ne tik laikas seniai praėjęs, bet ir nėra jokių galimybių.

2018 m. lapkričio 13 d., antradienis

Socialdemokratų spindesys ir skurdas katastrofos išvakarėse

Pagal vietinės spaudos pranešimus, Rusija jei ne šiandien, tai rytoj puls…Kariuomenės gausa manevruose rekordinė, pratybos veja pratybas… Tą patį skelbia dar neužblokuoti rusiški infokanalai, tik atvirkščiai – tai NATO blokas telkia gausias pajėgas aplink Rusijos sienas, pratybos iš vienų valstybių keliasi į kitas ir tuoj, tuoj užpuls...

Kokių dar „žmonių“ partija? (landsbergistų „atsinaujinimo“ klausimu)

Ne vienam galėjo kilti toks klausimas, prieš kurį laiką pasklidus žiniai, kad TS LKD svarstomas ne šiaip koksai „partijos atsinaujinimas“, bet gal netgi pavadinimo keitimas. Iš „Tėvynės sąjungos“ – į... „Žmonių partiją“! Apie tai dar spalio gale „tarp raidžių“ užsiminė paties „Patriarcho“ anūkėlis Gabrielius, mūsuose paskatindamas gan plačias diskusijas apie tai, kas gi vyksta bene „tradiciškiausios“ iš dabarties Lietuvos „tradicinių“ partijų gretose.

2018 m. lapkričio 11 d., sekmadienis

Pranas Girkaitis. Ekonominės 1965 m. TSRS (arba Kosygino) reformos kritika

Šiuo straipsniu nesiekiama detaliai išnagrinėti visų kapitalizmo restauracijos TSRS peripetijų. Oficialiai šis laikotarpis prasidėjo 1961 m., XXII TSKP suvažiavime priėmus naują partijos programą, iš kurios buvo išmestas esminis naujos visuomeninės formacijos pergalės faktorius – proletariato diktatūra. Kova tarp socializmo ir, deja, po suvažiavimo vis stiprėjančių kapitalizmo liekanų vyko visuose tarybinės visuomenės baruose. Tai galima matyti to meto kino filmuose, perskaityti knygose. Kad ir V. Petkevičiaus „Grupėje draugų“ ir „Paskutiniame atgailos amžiuje“ ar J. Avyžiaus „Chameleono spalvose“.

2018 m. lapkričio 9 d., penktadienis

Atleisti? Niekada!

Minimalus valandinis atlyginimas Lietuvoje – 2,45 eur.  Už tiek jūs perkate mūsų gyvenimo valandą. Mums nerūpi, kad esame nekvalifikuoti, nesitrynėme universitetuose, nemokame makliavoti finansų rinkose ar „pūsti miglas“ seimuose ir TV ekranuose.

2018 m. lapkričio 7 d., trečiadienis

Dvejiems metams praėjus

Spėjo ateiti lapkričio 7-oji, o su ja, ir 101-osios Spalio revoliucijos metinės, be kita ko, žyminčios du metus nuo to laiko, kai 2016-ųjų rudenį savo veiklą pradėjo marksistinis portalas „Kibirkštis“. Nesiveliant į platesnius istorinius ekskursus, tai yra tinkama proga draugų ir apskritai skaitytojų akivaizdoje apžvelgti nuo to laiko mūsų nueitąjį kelią.

2018 m. lapkričio 6 d., antradienis

Kvankoms skirti kvantiliai ir medianos

Pagrindinis ir dalykiškiausias valdančios klasės ekonominis ruporas „Verslo žinios“ neseniai paskelbė straipsnį, gausiai prisotintą skaičių apie didėjančius atlyginimų vidurkius, medianas ir kvantilius. Žinoma, nepamirštant ir kvartilių su procentais.