2017 m. vasario 28 d., antradienis

Estijos valdžia siūlo steigti tribunolą „komunizmo nusikaltimams“ tirti

Tokia žinia išėjo praeitos savaitės gale Estijos Teisingumo ministerijai nusiuntus siūlymą Lietuvos Teisingumo ministerijai prisidėti prie aukščiau minimo projekto. Lietuvos valdžios atstovai dar „tik derina“ savo poziciją šiuo klausimu, bet, kaip žinia, buvęs teisingumo ministras J. Bernatonis 2015 m. viešėdamas Estijoje išreiškė pritarimą tokiai iniciatyvai; tuo tarpu Tarptautinės ir ES teisės instituto profesorius J. Žilinskas tikina, esą šitokios įstaigos sukūrimas padėtų „siekiant įtvirtinti istorinę atmintį“ (Delfi).

2017 m. vasario 25 d., šeštadienis

Tiesa aiškėja: Tomą Dobrovolskį nužudė fašistuojantys „patriotai“

Praėjus daugiau kaip dvejiems metams nuo tragiškos naujametinės 2015-ųjų nakties, kurią Vilniuje prie Vingrių g. 17 esančio „Psichbario“ buvo mirtinai sumuštas kompozitorius T. Dobrovolskis, byla pagaliau pasiekusi teismą (15 min), prieš kurį stoja eilė asmenų, įtariamų prisidėjus prie pastarojo nužudymo.

2017 m. vasario 23 d., ketvirtadienis

Julius Fučikas

1903 m. vasario 23 d. gimė J. Fučikas – žurnalistas, literatūros kritikas, vienas iš Čekoslovakijos Komunistų Partijos (ČKP) organizatorių bei vadovų; čekų nacionalinis didvyris, XX a. istorijoje stovįs vienoje gretoje su tokiais tarptautinio komunistinio judėjimo veikėjais, kaip E. Telmanas, G. Dimitrovas ir E. Gevara.

2017 m. vasario 22 d., trečiadienis

Kaip plaunamos jaunimo smegenys

Prilipę prie televizorių, kompiuterių ir mobiliųjų telefonų ekrano, šių dienų jaunuoliai turi prieigą prie milžiniško kiekio informacijos. Vis dėlto, mūsuose dažnas jaunimo atstovas – protiškai ir ypač dvasiškai atbukęs: jo nedomina aplinkinis pasaulis, visuomenė, politika ar šalies ateitis. Dar dalis aklai priima visas Sistemos pateikiamas pasakas kaip neginčytiną tiesą. Jie įkaltinti savotiškoje „Matricoje“. Tuo tarpu mąstančių ir nebijančių kritikuoti esamos tikrovės – mažuma. Manipuliavimas masių sąmone – kone iki tobulumo išdirbta „laisve ir demokratija“ prisidengusios valdančiosios klasės ir jos klapčiukų technika, kurią privalu pažinti ir perprasti, jei nenorime būti apgaulės aukomis. Šiuo tikslu skaitytojų dėmesiui pateikiame pirmąkart 1979 m. pasirodžiusios V. Artiomovo knygos „Teisybė apie netiesą“ skyrių: „Jaunimo psichologija ir buržuazinis manipuliavimas“. Nors tekstas rašytas tarybiniais laikais, reikalo esmė, kad ir po daugiau kaip trisdešimties metų, lieka ta pati.


2017 m. vasario 19 d., sekmadienis

Maksimas Gorkis. Legenda apie liepsnojančią Danko širdį

Legenda apie liepsnojančią Danko širdį – neilgas, bet vienas žymiausių ir reikšmingiausių rusų rašytojo–bolševiko, M. Gorkio (1868–1936), kūrinių. Tai – Gorkio jaunystės kūrinys, pirmą kartą pasirodęs 1885 m., kaip dalis moldavų tautosakos motyvais paremto apsakymo „Senė Izergilė“. Danko legenda – pasakojimas apie narsų ir savęs negailėjusį herojų, tamsiausią valandą nepabijojusį stoti liaudies priešakyje ir kautis už jos išsivadavimą bei šviesesnę ateitį, dėl kurios jis paaukoja savo paties gyvybę.

2017 m. vasario 18 d., šeštadienis

„Patriotai“ šventė Lietuvos išdavimą

Atėjo ir praėjo vasario 16-oji – „valstybingumo atkūrimo diena“ – pompastiškas V. Landsbergio ir D. Grybauskaitės pasimaivymas Vilniuje bei tuščiagarbiai valdiški minėjimai kituose Lietuvos miestuose. Lyg ir nieko ypatingo, bet ne visai: pačiose tariamos „nepriklausomybės“ dienos išvakarėse, Seimas vieningu balsavimu eilinį kartą išdavė Lietuvą.

2017 m. vasario 17 d., penktadienis

Juozas Žiugžda: apie vasario 16-osios Lietuvą

Mūsų oficioziniams patriotėliams vasario 16-ąją atšventus taip vadinamą valstybingumo atkūrimo dieną vertėtų, tarp kitų dalykų, pasižiūrėti į tikruosius šią istorinę datą liečiančius istorinius faktus. Šiuo tikslu skaitytojų dėmesiui pateikiame tarybinio lietuvių istoriko, J. Žiugždos (1893-1979) straipsnį „Buržuazinių nacionalistų falsifikacijos Lietuvos valstybingumo atkūrimo 1918 – 1919 metais klausimu“. Pateikiama medžiaga parodo glaudžius vadinamosios „Tautos tarybos“ ryšius su vokiečių imperialistais, demaskuoja buržuazinės „nepriklausomybės“ mitą.

2017 m. vasario 16 d., ketvirtadienis

Knyga apie tarpukario Lietuvą

Vasario 16-oji – viena svarbiausių datų buržuazinių Lietuvos „patriotų“ kalendoriuje, mitais ir istorinių faktų klastojimais apipintas tariamos „laisvės ir nepriklausomybės“, „valstybingumo atkūrimo“ 1918-aisiais metais jubiliejus.

2017 m. vasario 14 d., antradienis

Daugiau meilės, mažiau vartotojiško kičo!

Anot bažnytinių kronikininkų, šiandien prieš daugiau, kaip pusantro tūkstančio metų, kankinio mirtimi mirė šventasis Valentinas, slapta rengęs imperatoriaus Klaudijaus kariams uždraustas tuoktuves su jų mylimosiomis; bažnyčios paskelbtas įsimylėjėlių globėju. Iš to ir vakarų krikščioniškame pasaulyje nusistovėjusi vasario 14-osios reikšmė.

2017 m. vasario 13 d., pirmadienis

„Minimalių poreikių krepšelis“ – pasityčiojimas iš paprastos liaudies

Jau ištisa savaitė, kaip kalbama apie oficiozinių ekonomistų apskaičiuotą ir Socialinės apsaugos ir darbo ministro L. Kukuraičio patarėjo, R. Lazutkos, liaupsinamą 240 eurų vertės „minimalių poreikių krepšelį“ (Delfi). Anot jo, remiantis 2016 m. kainomis, už tokią pinigų sumą Lietuvoje galima išgyventi pilnai patenkinant minimalius žmogaus poreikius – normaliai pavlgant, išlaikant būstą ir t. t.


2017 m. vasario 12 d., sekmadienis

Juozas Kuolelis. Nuo Stalino iki Gorbačiovo: kodėl žlugo TSKP?


J. Kuolelis (gim. 1930) – vienas iš tų, kurie „neišvertė kailio“: idėjinis komunistas, LKP ant TSKP platformos vienas iš lyderių, M. Burokevičiaus bendražygis ir „demokratinės“ Lietuvos respublikos politinis kalinys, kalėdamas parašė knygą „Pro kalėjimo grotas“. Žemiau duodamoje ištraukoje – autoriaus kritiniai pamąstymai apie Tarybų Sąjungos ir TSKP žlugimą, kokių „laisvoje“ šiandienos spaudoje tikrai nepamatysite...

2017 m. vasario 10 d., penktadienis

Michailas Bugakovas. Pokalbis apie marksizmą

Savo skaitytojų dėmesiui pateikiame „Kibirkščiai“ skirtą interviu su gyvu šiandieninės Lietuvos marksistu, filosofu ir pedagogu, vienu iš Lietuvos Socialistų Partijos (LSP) ir Socialistinio Liaudies Fronto (SLF) veikėjų, drg. M. Bugakovu. Aptariamos šių dienų politinės aktualijos ir kapitalizmo krizė, kai kurie Lietuvos marksizmo klausimai. Kalbėjosi drg. Stasys Gervė.

2017 m. vasario 9 d., ketvirtadienis

Donaldas Trampas: aš už NATO, bet kitos šalys turi susimokėti...

Šį pirmadienį po vizito Floridoje esančioje oro pajėgų bazėje, naujasis JAV prezidentas D. Trampas kalbėdamas šalies kariuomenės štabui pareiškė esantis už NATO, bet reikalaujantis kitų valstybių-narių atitinkamai susimokėti: „Jau seniai sakiau, kad NATO turi problemų. Pirma, ji yra pasenusi, nes buvo sukurta prieš daugybę metų. Antra, kitos šalys už tai nemoka, ką turėtų mokėti.“, – teigė Trampas (RT).

2017 m. vasario 7 d., antradienis

Lietuvos istorija – klasių kovos istorija

1863 m. sukilėliai (A. Grotgero piešinys)
Kaip ir kiekviena išnaudotojiška santvarka, taip ir šiandieninė buržuazinė Lietuva perrašinėja ir perdirbinėja istoriją taip, kaip jai patogu, siekdama visuomenės sąmonėje suformuoti valdančiosios klasės interesus ginančią ideologiją atitinkantį praeities vaizdą.

2017 m. vasario 1 d., trečiadienis

Pasaulinė nelygybė: 8 asmenų turtas didesnis, kaip pusės žemės gyventojų

Naujausio, 2017 m. sausio mėn. „Oxfam“ paskelbto pranešimo apie pasaulinę ekonominę nelygybę – „An economy for the 99%“ (angl.: „Ekonomika 99% žmonių) – duomenimis, 8 fiziniai asmenys valdo didesnius turtus, kaip 3,6 mlrd. skurdžiausiųjų žemės gyventojų kartu paėmus. Greta to pateikiami ir kiti daug ką sakantys skaičiai.