2017 m. rugsėjo 29 d., penktadienis

Pavkos Korčiagino karta – nugalėtojų karta! O Jūsų?

Ostrovskį sulydė veiklos ir kovos liepsna. Ir kai naktis su mirtimi sėlina artyn ir artyn, ši liepsna  auga ir liepsnoja vis stipryn ir stipryn. Rašytojas ateina iš nepailstančios narsos ir optimizmo, o jo gyvenimo troškimas jungia jį su visais smarkiais ir pažangiais pasaulio žmonėmis.“ (Romenas Rolanas, 1936 m.)

2017 m. rugsėjo 27 d., trečiadienis

Jonas Ragauskas. Ar gyveno Kristus?

Kristaus istoriškumo klausimas tebediskutuojamas ir šiuo metu. O jei taip, tai šio straipsnio autorius, žinoma, nepretenduoja į problemos arbitrus – nori tik nušviesti esamą dalykų padėtį. 

Pirmiausia reikia konstatuoti faktą, kad nėra jokio dokumento, kuris patvirtintų Jėzaus Kristaus istoriškumą. Jei būtų nors vienas toks dokumentas, tai neegzistuotų Kristaus istoriškumo problema – būtų aišku, kad Kristus tikrai gyveno, kaip, sakysim, aišku, kad gyveno Julius Cezaris, Neronas, Aristotelis, Sokratas ir kiti asmenys.

2017 m. rugsėjo 24 d., sekmadienis

Mirė Juozas Kuolelis

Ketvirtadienį, rugsėjo 21 d., neseniai pradėjęs eiti 88-uosius metus, savo namuose ramiai mirė LTSR nusipelnęs kultūros veikėjas, buvęs LKP (ant TSKP platformos) sekretorius ideologijai, tapęs ilgamečiu disidentu ir „nepriklausomos“ Lietuvos politiniu kaliniu, Juozas KUOLELIS.

2017 m. rugsėjo 21 d., ketvirtadienis

„Zapad 2017“: rusai „puolė“, bet taip ir neužpuolė...

Pagaliau užsibaigė ištisą savaitę besitęsusios bendros Rusijos ir Baltarusijos karinės pratybos „Zapad 2017“, kuriose oficialiais duomenimis dalyvavo apie 12,7 tūkst. karių – 7,2 tūkst., 5,5 tūkst. – rusų, kartu su 70 lėktuvų, 10 laivų, 250 tankų ir 200 vienetų artilerijos. Kaip žinia, šios gynybinio pobūdžio pratybos mūsuose kelia didžiules aistras – anot JT asamblėjoje kalbėjusios D. Grybauskaitės, jose rusai ruošėsi „pulti vakarus“, o karių būta ne 13, o netgi 100 tūkst.!

2017 m. rugsėjo 18 d., pirmadienis

Kvalifikuoti darbuotojai ir toliau ars už „minimalkę“

Tokia tikrovė ir dabar, praėjus eilei mėnesių po liepą įsigaliojusio naujojo darbo kodekso, kuriame, kaip tam tikras kompromisas, buvo numatyta nuostata, kad už minimalų darbo užmokestį dirbti galėsiantys tik nekvalifikuoti, tuo tarpu kvalifikuotiems darbuotojams garantuotinas didesnis, nei minimalus atlyginimas. Tai liudija straipsnis gan naiviai skambančia antrašte: „Atrodė neišvengiama, bet tūkstančiams algos nedidėjo“... Kodėl?

Prancūzijoje – masiniai streikai

Mūsuose dar 2015-2016 m. ganėtinai lengvai ir be didesnio masių pasipriešinimo praėjo naujasis socdemų „stumtas“ ir valstiečių „prastumtas“ darbo kodeksas, nusmukdęs dirbančiųjų teises į dar žemesnę padėtį. O štai Prancūzijoje, kur premjero E. Makrono vyriausybė mėgina įgyvendinti panašią darbo kodekso reformą, vyksta masiniai streikai ir dirbančiųjų išstojimai.

2017 m. rugsėjo 14 d., ketvirtadienis

Markso „Kapitalui“ – 150

Lygiai prieš 150 metų, 1867 m. rugsėjo 14 d. išėjo pirmasis K. Markso „Kapitalo“ tomas. Šiam milžiniškos apimties veikalui Marksas paskyrė didžiąją dalį savo sąmoningo gyvenimo, turėdamas tikslą atlikti mokslinę tuomet kilusios visuomenės ekonominės formacijos – kapitalizmo – analizę, atskleisti šios sistemos, kaip visumos, dėsningumus bei vidinius prieštaravimus.

2017 m. rugsėjo 9 d., šeštadienis

Komunistų ir darbininkų partijų pareiškimas Didžiosios Spalio socialistinės revoliucijos 100-mečio proga

Rugpjūčio mėn. Leningrade vykusioje tarptautinėje teorinėje konferencijoje „Spaliui-100“ buvo priimtas bendras dalyvavusiųjų komunistų ir darbininkų partijų pareiškimas, kurį pasirašė per 30 politinių organizacijų iš viso pasaulio. Skaitytojų dėmesiui pateikiame šio dokumento vertimą į lietuvių kalbą.


2017 m. rugsėjo 6 d., trečiadienis

Marius Jonaitis. Senimas, jaunimas ir būsimos pensijos

Mane labai stebina, jog pensininkų pensijų reikalas paliekamas tik jiems patiems. Toks jausmas, kad jaunesni žmonės (mano metų, kiek vyresni arba jaunesni) galvoja liksiantys amžinai žvalūs ir darbingi. Keli faktai susimąstymui.

2017 m. rugsėjo 5 d., antradienis

Michailas Bugakovas. Didieji Markso atradimai ir dabartis

Šeštadienį, rugsėjo 2 d. Vilniuje, įvyko antrasis marksistų grupės seminaras tema „Didieji Markso atradimai ir dabartis“. Pranešimą skaitė ilgametis Lietuvos socialistinio judėjimo veikėjas, filosofijos mokslų kandidatas, M. Bugakovas, nušviesdamas eilę pamatinių Markso ir Engelso mokslo prielaidų bei šio mokslo aktualumą, jo būtinumą norint suprasti šiandienos pasaulio problemas. Kaip įprasta, pranešimą sekė diskusija. Visų dėmesiui žemiau pateikiame minėtojo pranešimo tekstą.

Planuojama naujų prichvatizacijų banga

Tokia naujiena pasklido praėjusį penktadienį įvykus Ūkio ministerijoje veikiančios, „Valstiečių“ vyriausybės suburtos darbo grupės susitikimui, kuriame paskelbta apie ketinimus parduoti po trečdalį valstybinių įmonių, tame tarpe, ir strateginės reikšmės objektų – „Lietuvos energijos“, „Lietuvos geležinkelių“, „Lietuvos pašto“, „Lietuvos radijo ir televizijos“, „Klaipėdos naftos“ ir „EPSO-G“ akcijų; parduoti siūloma ir dar eilę dukterinių įmonių.

2017 m. rugsėjo 1 d., penktadienis

Rugsėjo pirmoji – buržuazinės visuomenės nihilizmo ir susvetimėjimo atspindys

Pamirškite, jog rugsėjo pirmoji yra neva mokslo ir žinių šventė. Iš tiesų ši rugsėjo pirmosios šventės tradicija dabar tebeturi prasmės tik tiek, kiek tai, nepaisant įsigaliojusio vienadienio draudimo, leidžia padidinti pelnus alkoholio ir kitų svaigalų pramonės mašinai. Paradoksalu, tačiau kiekvienais metais sisteminė žiniasklaida ir vyresnioji visuomenės dalis reiškia „susirūpinimą“ į mūsų vis labiau primityvėjančius ir į hedonistinį gyvenimo būdą belinkstančius paauglius, kurie pirmąją rudens dieną dažniausiai praleidžia su buteliu ar cigarete rankose, masiškai besiburdami miesto centruose.