2017 m. sausio 29 d., sekmadienis

Vaikžudystė Kėdainiuose

Vaikžudys G. Kontenis
Visa Lietuva kalba apie šią savaitę Kėdainiuose motinos M. Kaziukaitytės sugyventinio G. Kontenio, mirtinai sumuštą keturmetį berniuką (Medikai: mažametis Kėdainiuose praktiškai buvo užmuštas): kas baisisi ar piktinasi žiaurumu, kas darosi sau asmeninę reklamą sentimentaliomis „atminimo akcijomis“. Tuo tarpu dalis valdančiųjų stengiasi panaudoti šį įvykį kaip pretekstą norvegiško stiliaus juvenalinei justicijai „prastumti“. Daug kas vadina tai netgi „Lietuvos tragedija“...

2017 m. sausio 27 d., penktadienis

Dimitris Koucoumbas. XXI amžius regės kapitalizmo nuvertimą

Sausio 23 d. Europos parlamento pastate įvyko Graikijos Komunistų Partijos (GKP) europarlamentarų organizuotas Europos komunistų susitikimas tema „100 metų nuo Spalio revoliucijos. Kapitalizmas-monopolijos-Europos Sąjunga neša tik krizes, karus ir skurdą. Socializmas yra aktualus ir būtinas.“ Savo skaitytojų dėmesiui pateikiame GKP Generalinio Sekretoriaus, D. Koucoumbo, įvadinį žodį, tartą susitikimo dalyviams – jame liečiami aktualūs šiandieninio tarptautinio komunistinio judėjimo klausimai ryšium su istoriniu Didžiojo Spalio palikimu.

2017 m. sausio 21 d., šeštadienis

Nikos Motas. Vladimiras Iljičius Leninas: revoliucinis palikimas gyvas ir aktualus

1924-ųjų sausio 23-osios rytą nustojo plakusi didžiausio visų laikų revoliucionieriaus, Vladimiro Iljičiaus Uljanovo, širdis. Leninui, 1917-ųjų Didžiosios Spalio socialistinės revoliucijos lyderiui ir pirmosios pasaulyje socialistinės valstybės kūrėjui, buvo 54-eri metai.

2017 m. sausio 20 d., penktadienis

Mykolas Burokevičius


Prieš vienerius metus, sausio 20 d., mirė paskutinis Lietuvos Komunistų Partijos (LKP) Generalinis Sekretorius, prof. M. Burokevičius (1927-2016).

2017 m. sausio 19 d., ketvirtadienis

Obamos palikimas: karai ir imperialistiniai nusikaltimai

2008-aisiais išrinkus B. Obamą, žiniasklaidoje šis buvo pristatomas kaip „taikos karvelis“, žmogus, kurio „humanistinė dvasia“ neva padarysianti galą kruviniesiems Bušo administracijos imperialistiniams karams. Tačiau B. Obamos prezidentavimas tik dar kartą įrodė neginčytiną faktą, kad JAV užsienio politika priklauso ne nuo asmenybių, o nuo plutokratijos, Jungtinių Valstijų monopolijų interesų.

2017 m. sausio 17 d., antradienis

Jonas Kovalskis. Darbo pavergimas

Prisimindami 2009 m. sausio 16 d. įvykius prie Seimo, buržuazinei valdžiai įsakius apšaudyti ir išvaikyti darbo žmonių demonstraciją, mes savo skaitytojų dėmesiui pateikiame kairiojo lietuvių komentatoriaus, J. Kovalskio, publicistinį straipsnį apie beveik 30 metų Lietuvoje viešpataujančio kapitalo vykdomą darbo pavergimą. Straipsnyje patraukliai, populiariu stiliumi aptariamos pagrindinės socialinės problemos.


2017 m. sausio 16 d., pirmadienis

Sausio 16-ą prisimenant

Lygiai prieš aštuonerius metus, 2009 m. sausio 16 d., Vilniuje prie Seimo įvyko daugiatūkstantinis mitingas, kurio dalyviai protestavo prieš antiliaudinę tuometės A. Kubiliaus konservatorių vyriausybės politiką 2008 m. gale prasidėjusios pasaulinės kapitalizmo krizės akivaizdoje. Iš vietos nesitraukę ir tuomečio Seimo pirmininko reikalavę demonstracijos dalyviai netrukus buvo guminėmis kulkomis ir ašarinėmis dujomis apšaudyti „demokratinės“ Lietuvos represinių struktūrų pareigūnų.

2017 m. sausio 15 d., sekmadienis

Melo ir beprasmių mirčių data

Praėjo sausio – 13-oji – šiuolaikinės buržuazinės Lietuvos respublikos istoriografijoje kone mitinį statusą įgavusi data. Šios vadinamosios „Laisvės gynėjų dienos“ proga įteiktos valstybinės premijos tariamajam „tautos patriarchui“ V. Landsberigui ir antikonstituciniu keliu JAV interesų grupių Marijos žemėje prezidentauti pastatytam V. Adamkui. Tuo tarpu mūsų šiaudiniai „patriotai“ parinko piniginių aukų „iki pergalės“ Ukrainoje kovojantiems jų broliams-fašistams; o „nepriklausomoji“ žiniasklaida eilinį kartą pažėrė puokštę nuo realybės atitrūkusių liaupsių neva „laisvai ir demokratinei“, „klestinčiai“ Lietuvai. Aišku, nepatingėta priminti ir apie vis neatslūgstančią „Rusijos grėsmę“.

2017 m. sausio 10 d., antradienis

Antanas Sniečkus: patriotas ir internacionalistas

Šiandien minime svarbią dieną revoliuciniame Lietuvos kalendoriuje: 1903 m. sausio 10 d. Šakių apskrities Bublelių vienkiemyje gimė ilgametis Lietuvos Komunistų Partijos (LKP) veikėjas, Tarybų Lietuvos lyderis, A. Sniečkus. Buržuazinių „patriotų“ juodinamas, daugumos savo amžininkų gerbiamas, idėjinių komunistų mylimas, šis žmogus, kaip partijos ir valstybės vedlys, neišdildomai įėjo į Lietuvos istoriją.

2017 m. sausio 7 d., šeštadienis

„Islamo valstybė“: įrankis imperialistų rankose

Išnaudotojiškų visuomenių istorija byloja, kad egzistuojantys ar kuriami religiniai ir etniniai skirtumai bei prieštaravimai visuomet būdavo naudojami viešpataujančių klasių interesams ginti – daugybę kartų būtent jie sudarydavo formacijas, kuriomis reikšdavosi žymūs klasiniai prieštaravimai.

2017 m. sausio 6 d., penktadienis

Lyginate nesulyginamus dalykus – atsakymas „Delfiui“ dėl Nikolajaus Černyševskio

Naujųjų metų ryte atsidaręs „Delfio“ portalą, pamačiau straipsnį apie neva „Pavojingiausią amžiaus knygą“ (Delfi), prasidedantį pasakojimu apie 1987-2006 m. JAV centrinio banko, Federalinio rezervo, direktoriaus pareigas ėjusį Alaną Grynspaną. Paskirtas dešiniųjų reakcionierių numylėtojo prezidento R. Reigano, A. Grynspanas vykdė kiek galima didesnio finansinio dereguliavimo politiką, vadinamąjį neoliberalizmą, remdamasis absoliučios „laisvos rinkos“ idėjomis, atitikusias jo idėjiniu guru buvusios rašytojos Ain Rand (1905-1981) skelbtos „objektyvizmo“ filosofijos postulatus. 

2017 m. sausio 4 d., trečiadienis

Fidelis Kastro. Rytoj jau bus per vėlu

F. Kastro Rio de Žaneire, 1992 m.
Velionis Kubos revoliucijos lyderis, F. Kastro (1926-2016),1992 m. birželio 3-14 d. vykusioje Rio de Žaneire vykusioje Jungtinių Tautų Aplinkos ir plėtros konferencijoje pasakytoje kalboje įspėjo pasaulį apie augančios taršos grėsmę ne tik gamtai, o ir pačios žmonijos išlikimui, nurodydamas šito pagrindinę priežastį – imperialistinių „auksinio milijardo“ šalių vykdomą Trečiojo pasaulio pavergimą ir išnaudojimą. Būdami tos nuomonės, kad prieš daugiau kaip dvidešimtį metų Kastro iškeltos problemos šiandien kaip niekada aktualios, savo skaitytojų dėmesiui pateikiame šio pasisakymo vertimą į lietuvių kalbą.

2017 m. sausio 2 d., pirmadienis

Kapitalizmas be kaukės: XXI amžiaus socialinė nelygybė skaičiais

Skurdžiausiajai žemės gyventojų pusei priklauso mažiau kaip 1% pasaulio turtų, tuo tarpu turtingiausiems 10% tenka 88% visų turtų. 0,7% žemės gyventojų valdo daugiau kaip 116,6 trilijonų dolerių vertės turtą!

2017 m. sausio 1 d., sekmadienis

Antonijas Gramšis. Nekenčiu Naujųjų metų dienos

Naujų metų dienos proga siūlome paskaityti jau daugiau kaip šimtmečio senumo italų komunisto, vieno iš Trečiojo Internacionalo (Kominterno) lyderių, ilgamečio politinio kalinio, A. Gramšio (1891-1937), straipsnį. Autorius perteikia mintį, kaip ši diena ne tik komercializuojama, bet ir parodo tame slypinti dirbtinumą. Tekstas pirmą kartą skelbtas „Avanti!“ (italų k. „Pirmyn!“), Turine, 1916 m. sausio 1 d.