2017 m. balandžio 22 d., šeštadienis

Aleksandras Gudaitis-Guzevičius. Iljičiaus žodis

V. Lenino gimimo dienos proga savo skaitytojams siūlome lietuvių rašytojo ir politinio veikėjo, A. Gudaičio-Guzevičiaus straipsnį „Iljičiaus žodį“, kuriame autorius pasakoja apie tai, kokią reikšmę Lenino istorinė asmenybė turėjusi jo paties gyvenimo kelyje – pradedant nuo vaikystės Spalio revoliucijos metais iki tapimo revoliucionieriumi profesionalu – pogrindiniu LKP darbuotoju. Ypač rekomenduojame socializmo idėjomis besidominčiam jaunimui.

Leninas ir šiandiena

1870 m. balandžio 22 d. gimė žmogus–legenda, įėjęs į istoriją ne tik kaip genialus marksistas, tiek teorijos, tiek praktinio veikimo meistras, bet kaip Didžiosios Spalio socialistinės revoliucijos organizatorius, kaip pirmosios pasaulyje darbo žmonių valstybės, Tarybų Sąjungos, vadovas – VLADIMIRAS ILJIČIUS LENINAS.

2017 m. balandžio 16 d., sekmadienis

JAV išpuolis Sirijoje – Trečiojo pasaulinio karo link?

Vos prieš keletą mėnesių daugybė tariamų „antisistemininkų“ Lietuvoje ir pasaulyje džiūgavo D. Trampo išrinkimu į JAV prezidento postą – esą dabar „prasidėsiančios permainos“ – pasibaigsią imperialistiniai karai, būsianti likviduota NATO, taikingai susitarta su Kinija bei Rusija ir t. t. ir pan. Bet praeitos savaitės įvykiai – keturioliką gyvybių nusinešęs JAV išpuolis Sirijos Al Šairato oro pajėgų bazėje (RT) – patvirtina, ką mes sakėme nuo pat pradžios (Daug triukšmo dėl Trampo) – kad Trampas tėra ir tegali būti tik nauju tos pačios grobuoniškos sistemos veidu.

2017 m. balandžio 6 d., ketvirtadienis

Aistros dėl popiergalio

Vis tęsiasi kalbos apie kovo 30 d. sensaciją – Berlyno archyvuose dirbantis Vytauto Didžiojo Universiteto profesorius L. Mažylis paskelbė radęs 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos respublikos nepriklausomybės akto originalą: valdžios atstovai ir šiaudiniai mūsų „patriotai“ nuo landsberginių konservatorių iki tautininkų – visi – puolė į euforiją, džiaugdamiesi tikru ar tariamu šio dokumento atradimu (Lietuvos žinios).

2017 m. balandžio 2 d., sekmadienis

Sistemos nežmoniškumo auka

Egidijus Anupraitis
Ištisą savaitę plačiai aptarinėjama visos Lietuvos dėmesį pritraukusi tragedija – tai, kaip dvidešimt šešių metų E. Anupraitis Kauno r. Gaižėnų kaime išžudė savo šeimą – abu tėvus, močiutę ir dėdę, palikdamas gyvą senelį (Lrytas). Vieni šventeiviškai klausia – „kaip jis šitaip galėjo?“, kiti tiesiog stebisi, nesuvokdami, kas paskatino jauną žmogų tokiam drastiškam žingsniui. Bet iš tiesų tiek patys Gaižėnų įvykiai, tiek visa dienos švieson išėjusi įtariamojo žudiko gyvenimo istorija atveria skaudžias buržuazinės visuomenės piktžaizdes.