2016 m. gruodžio 30 d., penktadienis

Pamąstymai apie prostituciją, moralę ir politiką

Prieš kurį laiką man teko pasikalbėti su vienu šeštąjį savo gyvenimo dešimtmetį perkopusiu vyriškiu. Ne be tam tikro patoso ėmęs girtis savo „žygiais“ su priešingąja lytimi, jis papasakojo tokią trumpą istoriją: turėjau, – sako jis, dvigubai už save jaunesnę draugę. Ši pas mane bute gyvenusi be jokių nuompinigių, tik su vienintele sąlyga, kad „duotų“, leisdama man kartu su ja miegoti... Viskas buvo gerai, girdi, kol ji nepradėjusi atsisakinėti nuo savo moteriškų „prievolių“ vykdymo – va tada ėmiau ir išvariau į gatvę. 

Lietuvoje viešėjo JAV senatorius Džonas Makeinas

S. Skvernelis ir Dž. Makeinas
Šį ketvirtadienį į Lietuvą atvyko JAV senatorių respublikonų grupė, vadovaujama JAV Senato ginkluotųjų pajėgų komiteto pirmininko pareigas einančio Dž. Makeino. Susitikę su Lietuvos atstovais – prezidente D. Grybauskaite ir premjeru S. Skverneliu, jie aptarinėjo karinius reikalus – tolimesnį JAV karių dislokavimą Lietuvoje bei numatomas JAV-Lietuvos santykių perspektyvas į prezidentinę estafetę perėmus D. Trampui (Lrytas).

2016 m. gruodžio 26 d., pirmadienis

Keturių komunarų atminimui

1926 m. gruodžio 26-27 d. naktį nuo smetoninių budelių kulkų krito keturi Lietuvos liaudies sūnūs, keturi Lietuvos Komunistų Partijos (LKP) kovotojai, iki šios dienos prisimenami Keturių Komunarų vardu: K. Požela, J. Greigenbergeris, K. Giedrys ir R. Čarnas.  Keturių komunistų sušaudymas buvo tiesioginis rezultatas naktį iš gruodžio 16 į 17 d. įvykusio fašistinių karininkų organizuoto perversmo, nuvertusio ligtolinę liaudininkų ir socialdemokratų vyriausybę bei prezidentą Kazį Grinių ir į valdžią atvedusio tautininkus ir krikdemus su Antanu Smetona priešakyje.

TSRS 1991-aisiais: istorija nesibaigė kontrrevoliucija; socializmas – būtinas ir savalaikis

Nuleidžiama TSRS vėliava (1991 m. gruodžio 26 d.)
Buvo 1991-ųjų gruodžio 26 d. – prieš 25 metus – kai nuo Maskvos Kremliaus buvo nuleista raudonoji vėliava su kūju ir pjautuvu. Tada, šaltomis gruodžio dienomis, pirmoji socialistinė valstybė pasaulyje, pasaulio proletariato tėvynė, palūžo po kontrrevoliucijos spaudimu. Keturias dienas iki tol, gruodžio 22 d., trijų didžiausiųjų tarybinių respublikų vyriausybės, nusprendė panaikinti TSRS, tuo tarpu Tarybų Sąjungos Komunistų Partija (TSKP) buvo uždrausta tų pačių metų vasarą.

2016 m. gruodžio 11 d., sekmadienis

Ginčas dėl Škirpos

Hitlerininkų talkininkas K. Škirpa (1895-1979)
Pastaruoju metu vis nerimsta diskusijos dėl Vilniuje esančio K. Škirpos vardo alėjos pervadinimo ir šio veikėjo istorinio palikimo apskritai. Kas jis buvo, klausia mūsų buržuaziniai liberalai ir patriotėliai – didvyris, kovojęs už „nepriklausomą“ Lietuvą, ar civilių gyventojų krauju rankas susitepęs nacistinis nusikaltėlis?

2016 m. gruodžio 5 d., pirmadienis

Lietuvoje įteisinama jankių kariuomenės savivalė

Sieninis užrašas Plungėje
Paėjusią savaitę pasklido įdomi žinia: nuspręsta tarp Lietuvos ir JAV pasirašyti sutartį dėl „amerikiečių pajėgų statuso Lietuvoje“, kurios išdava – Lietuvos atsisakymas nuo „pirminės teisės vykdyti baudžiamąją jurisdikciją amerikiečių kariams“; be to, JAV kariuomenei Lietuvoje numatomos ir mokesčių lengvatos, „JAV karinėms pajėgoms ar jų vardu įsigyjant turto tebūtų taikomas pridėtinės vertės mokestis, pardavimo, naudojimo ar akcizo mokestis.“ (Greitai JAV kariai Lietuvoje jausis kaip namuose).