2019 m. birželio 4 d., antradienis

Pirčiupių žudynėms – 75

Pirmadienį, 2019-ųjų birželio 3-ią suėjo lygiai 75-eri metai, kaip 1944-aisiais Lietuvoje siautėję fašistiniai barbarai, keršydami už šių pagalbą „raudoniesiems“ tarybiniams partizanams, gyvus sudegino 119-is dabartiniam Varėnos r. esančio Pirčiupių kaimo gyventojus, iš jų – 61 moterys ir 49 vaikai iki 15 metų amžiaus (tarp jų – 4 kūdikiai).

Panašus likimas ištiko daugelį kitų kaimų tiek Lietuvoje, tiek kituose rytų Europos, ypač Tarybų Sąjungos kraštuose. Ir viskas vyko „pagal programą“, t. y. tiek slavų, tiek baltų tautų genocidą numačiusį generalinį „Ost“ planą, kurio įvykdymui kelią užkirto vienui vienintelė Raudonoji armija, 1941-ųjų vasarą stojusi į žūtbūtinę kovą prieš hitlerinį slibiną.

Tačiau ši tragiška, bet kartu herojiška tarybinės liaudies epopėja, kaip ir atskira jos detale esanti Pirčiupių tragedija oficialiųjų Lietuvos istorikų, kaip ir politikierių per daug nedomina. Ji arba „kažkodėl“ pamirštama, arba mėginama perpasakoti, užtušuojant esminius istorijos faktus.

Todėl nenuostabu, kad šįkart, kaip ir kasmet Lietuvos socialistams atiduodant pagarbą Pirčiupių aukoms, prie 1960-aisiais iškilusio Pirčiupių Motinos paminklo nei respublikinės valdžios, nei didžiųjų buržuazinių partijų atstovų nebuvo matyti.

Visgi šį kartą publika susirinko gausesnė. 12 val. įvyko oficialus, Varėnos r. savivaldybės organizuotas apvalių 75-ų metinių minėjimas. Į jį be vietinių valdininkų (su Varėnos r. vicemeru priešakyje) atvyko ir Antifašistinės koalicijos veteranų organizacijos pirmininkas, buvęs 16-osios divizijos karys J. Deksnys bei Rusijos ambasadorius A. Udalcovas. Greta jų – ir skaitlinga socialistų grupė.

Oficialusis renginys neapsiėjo be mažai kuo į temą buvusių religinių dainelių. Tuo tarpu pagrindiniu kalbėtoju buvęs vicemeras savo pasisakyme apsiribojo abstrakčiu, krikščionišku moralizavimu reikšdamas viltį, kad dabarties pasaulio galingieji, išnaudotojai ir pavergėjai būsią „gailestingesni“ už savo hitlerinius pirmtakus 1941-1945 m. laikotarpiu ir tokių ekscesų išvengsiantys.

Vaikišką tokio požiūrio naivumą (jei ne cinizmą...) išduoda tiek Artimuosiuose rytuose, tiek Ukrainoje, tiek įvairiuose po Trečiąjį pasaulį išsibarsčiusiuose „karštuose taškuose“ vykstančios didžiųjų pasaulio kapitalistinių-imperialistinių galybių (tiek valstybių, tiek transnacionalinių korporacijų) kuruojamos skerdynės dėl išteklių, rinkų ir darbo jėgos užvaldymo.

Tikėtis, kad visa tai užsibaigs viršūnių, žodžiu pasaulinės oligarchijos (ar ją aptarnaujančių politikierių) gailestingumo, abstraktaus „humaniškumo“ dėka – tas pat, kas laukti kupranugario pralendančio pro adatos skylutę. Ką puikiausiai parodo istorija – juk ne nuolankios maldos dievuliui, o tvirtas, švenčiausios neapykantos įkaitintas Raudonosios armijos plienas savu laiku nugalėjo fašizmą.

Dar daugiau. Kaip tik 1941-1945 m. Didysis Tėvynės karas kažkada iki galo atsijojo pelus nuo grūdų. Žmones nuo išsigimėlių. Tikruosius patriotus, stovėjusius Raudonosios armijos, komjaunimo ir tarybinių partizanų eilėse nuo dabar „didvyrių“ aureolėmis papuoštų tuomečių buržuazinių nacionalistų, tapusių Trečiojo Reicho bendrininkais, o po to, jau pokariu – sadistiškas civilių žudynes tęsusiais miškiniais.

Kaip tik tai supranta visi dorieji, susipratę žmonės. Lietuviai, rusai, lenkai, žydai, ukrainiečiai, vokiečiai – visi. Be tautybės, rasės ar tikybos skirtumo. Jų protuose ir širdyse per amžius neišblės istorinė atmintis. Neišblės Pirčiupių, kaip ir kitų fašizmo aukų atminimas. Neišblės ir vis naujas kartas įkvepianti plieninių Raudonosios armijos karių šlovė.

Kibirkštis

 

 

21 komentaras:

 1. Kiekvienas jav prezidentas nuo Carterio iki Obamos vykdė karus, o pastarasis sugebėjo gauti Nobeli už taiką, tai kokio žmoniškumo galima tikėtis! Kai Odesoje gyvus sudegino ar pajudino vakarai pirštą kad sutramdyti savo fašistus Ukrainoje!

  AtsakytiPanaikinti
 2. Parašėte tikrą tarybinį opusą raudonajai armijai. O kad karo galėjo ir nebūti, jei Hitleris su Stalinu nebūtų slaptai dalijęsi Europos - nė žodžio. Šlykšti prorusiška propaganda iš jūsų lūpų. O karą laimėjo Raudonoji armija tik su sąjungininkų pagalba, tarp kurių, beje, buvo ir Prancūzija, ir Anglija, ir JAV. O beje, kas iš pasalų užpuolė Lenkiją ir Katynėje išžudė daugumą jos karininkų? Visi žinome, kad Sovietų sąjunga buvo melo valstybė, nepaisant to, kad buvo joje ir gerų dalykų.

  AtsakytiPanaikinti
 3. Žmogau, pasiduodi melagingam, iškreiptam revizionizmui, ateinančiam iš vakaru. Pamiršti, kaip pvz vakaru valstybės nieko nedarė, o atvirkščiai privergė Čekiją atiduoti Sudetus Hitleriui. Čekams paprašius Stalino pagalbos, šis sutiko padėti, bet Lenkija neleido pereiti per savo teritoriją tuo pačiu tapo tylia bendrininke, pritariančia Čekijos valstybės dalies aneksijai.Gerbk tarybinēs liaudies žygdarbį kovojant su fašistais, kurie vežė lietuvius priverstiniams darbams į Vokietiją. Raudonoji armija labiausiai prisidējo prie pergalēs. Lietuviška 16-oji divizija dalyvavo svarbiuose mūšiuose ir pasižymėjo. Tarybiniai lietuviu partizanai tiesiogiai kovoho su fašistais sprogdindami ju traukiniu ešelonus, priešingai neiburžuaziniai pokario banditai, kurie terorizavo ir žudė tarybinius žmones.

  AtsakytiPanaikinti
 4. Vakarai sugebėjo į galvas įkišti tą melą apie tai kas pradėjo karą, kas laimėjo, bet kažkodėl nutylėjo kas sausi iš pelkės išlipo ir kas iš to pelną gavo! Kaip pas lenkų užsienio reikalų ministrą kabinete Hitlerio portretas kabėjo, kaip Cercilis neleido, prieš užimant Sudetus vokiečių generolams sukilti prieš Hitleri. Kovojo ir anglai, ir prancūzai bla bla bla, normandijoje iš abiejų pusių žuvo po 10 tūkstančių, net kalbėti nėra apie ką, o pučia burbulą net gėda klausytis. Staliningrade vieną gatvę ėmė ilgiau nei visą Prancūzija! Kol abi pusės Staliningrade kovojo dėl kiekvieno aukšto, kad nenumirti iš šalčio, prancūzai su vokiečiais alų gere6, o prancūzės jiems nugaras kasė. Kodėl vokiečiai anglus prie Dunkirko paleido, kad susitarti su Cerciliu. Ko Hesas skrido i Angliją? Paskutinis šiaudas kad būtų galima susitarti! Kiek galvų padėjo Raudonoji armija, o kiek vakarai? Todėl tų pasakų apie tai kas laimėjo nereikia ir darysiu viską, kad praplautasmegenaiai istorijos nepakeistų! Apie Katyne tamstai reikėtų pirminius šaltinius pažiūrėti, o radiosvoboda, kai patikrinti tada ir spręsk. Didesnio melo nei dabartinis mėšlas iš vakarų ir sugalvoti sunku. Demokratija, nepriklausoma žurnalistika, highly likely ir t.t Liežuviu malti daug proto nereikia, o kad faktus tikrinti ir išvadas daryti daugumai smegenys per skystos todėl ir užsiima per pasakojimais! Šlovė 16 divizijai, kuri ginklu išlaisvino Lietuva nuo nacistinio mėšlo!

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Gintai, tau pačiam smegenys praplautos. Dėl įvairių šalių elgesio karo metu - tai suprantama, kad kiekviena šalis žiūrėjo naudos sau, politika yra tokia. Bet kad karą išprovokavo Stalino ir Hitlerio susitarimai ir po to sekę tų susitarimų pažeidimai tai visiems aišku. O dėl Katynės - kur tie pirminiai šaltiniai? Rusiškoje Pravdoje? Patys rusai pripažįsta, kad Katynėje lenkus sušaudė NKVD Stalino įsakymu. JAV puikiai tai žinojo, bet dėl savanaudiškų tikslų neviešino. O ir lenkų valdžios lėktuvo katastrofa Katynėje labai įdomus faktas. Dauguma supranta, kad tai neatsitiktinumas - bet ką tu įrodysi, kai katastrofos vieta Rudijoje? Taip kad Gintai, geriau parašyk, kas tau už tai moka, ką tu čia skleidi?

   Panaikinti
  2. Kara išprovokavo Miuncheno suokalbis, kur buvo nuspręsta kad anglosaksai stums Hitleri i rytus, atidavė Austrijos auksą ir Čekų karinę pramonę. Tos pasakos apie blogą Stalina ir geruosius samariecius jau nepraeis! Kai Crusciovas peržiūrėjo politinių kalinių sąrašą, paleido visas Banderas ir jie gryzo i Ukraina, nors neseniai tarnavo vok daliniuose arba šiaip, buvo nacionalistai kurie išpjovė lenkus ir žydus! Stalinas pasirašęs ne puolimo sutartį, kurias turėjo ir kitos valstybės iškarto pradėjo karą... Apie Katyne siūlyčiau pasidomėti labiau, nes yra rastu kūnu ekspertizė. Jie buvo palaidoti prie NKVD būstinės, klausimas, kiek jie ten gulėjo? Kas man turi mokėti? Jei rusai ukrainiečiams būtų gerai mokėję nebūtų to kas atsitiko, todėl lengviau gauti granta is anglosaksų, kad daryti tai, kas liepiama.

   Panaikinti
 5. Nutrūko publikacijos. Kodėl?

  AtsakytiPanaikinti
 6. Kaip suprantu, šių metų redkolegijos aktyviausias narys ir vadinamasis "korifėjus" turi daug reikalų, užtat nėra pakankamai laiko tęsti darbo šiame portale.

  AtsakytiPanaikinti
 7. Nekaltų Lietuvos žmonių tremtį irgi Vakarai sugalvojo? Nereikia čia pudrinti smegenų, beveik kiekviena Lietuvos šeima patyrė tremties baisumus - todėl ir pokario partizaninis judėjimas realiai buvo išprovokuotas Stalino nesąmonių, kaip ir karas su vokiečiais. Iš tiesų, jeigu tik būtų žinoję, dauguma Lietuvos žmonių būtų pasirinkę vokiečių, o ne rusų okupaciją. Gal dėl to ir kolaboruojančių su vokiečiais buvo nemažai - rinkosi mažesnę blogybę. Kokį išsivystymo lygį pasiekė Vokietija, o kokį karo laimėtoja Rusija? Kažkodėl niekas į Rusiją gyventi nesiveržia - visi nori į "supuvusius" Vakarus. Nes ten be prievartos sąmoninga visuomenė pasiekė didesnį socializmą, negu "socialistinė" Rusija. Ir fašizmas realiai dabar klęsti Rusijoje, o ne Vakaruose. Kaip tik apie tai dar prieš mirtį rašė garsus rusų fantastas Strugackis rašė „Šauksite ne „Heil!“, o „Slava!“.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Puikiai pasakyta, " Slava Ukraini, heroyam slava" ! Geriausi ŠITOS Lietuvos draugai, su fakelais einantys Kijevu ir nešantis Banderos galva, su svastikom. Ne tik Lietuva tyli, čia kas be ko, bet tyli ir Europa, nors tai jų projektas! Nieko, Lietuvos buvo visokios, reikia tikėtis kad ta Lietuva bus tik juoda dėmė Lietuvos istorijoje...

   Panaikinti
 8. Kažkada Lietuva statė miestus, kokios statybos buvo Mažeikiuose, ištisi rajonai! O kas dabar? Bankų spekuliantai perėmė valdžią iš žmonių, ir taip dirbdami sugebėjo viską pažaisti, bet dar ir skolą padaryti! Mirštanti šalis, kur dėl kažkokių kitų valstybių tikslų griauna savo potencialą net išgyventi. Nepriklausomybės simbolis dujų gelta privaryta rusiškom dujom pinigai už nuomą kapsi o ofsora ir viskas legalu. Kaip džiaugėsi atsikrate lito, ir simboliškai mojavo Butkevičius su 10 eurų, nes taip pigiai pardavėm litą!Juokingiausia kai sako rusai rašo, tokie patys rusai kaip ir Jelcinas? Kaip gorbaciovas? Viską pardavė ir už pigiai! Uz galimybę pabūti ant picos pakelio! Ta pati problema visur, o didieji Lietuvos patriotai tai rusofobai. Nors dirbant su kaimynais ir išleidžiant mažiau ginklams liktų daugiau žmonėms, bet niekam nerūpi kas gyvena Lietuvoje,nerūpi tiems kurie viršuje...

  AtsakytiPanaikinti
 9. Jonas Digrys, ištrauka iš knygos Dievai ju nepasigailėjo: Viskas turi pradžią ir pabaigą. Tik žmonių žudynės, atrodo, neturės pabaigos, kol egzistuos eksploatatorių valdžia ir jų godumas. Ir kas to vargo žmogelio nežudė?! Vergvaldžiai, feodalai ir kapitalistai gyveno ir gyvena poniškai iš vergų, baudžiauninkų, kumečių ir proletarų kruvino prakaito. O kai turtuoliai dėl turto, teritorijų perdalinimo susiginčija, vargšą žmogelį jie siunčia kovoti ir mirti (žūti) už vergvaldžio, feodalo ar kapitalisto interesus, panaudodami tautiškumo, religijos ar kalbos pagrindu vienijančias tautas. Kovos vyksta dėl to, kad taip norėjo ponas vergvaldys, ponas feodalas, ar ponas kapitalistas. Galima dar pridėti — ir ponas dievas. O tie vargšeliai, dažniausiai, apdujinti tautinio patriotizmo tvaiku, žudo vienas kitą ir tuo patenkina savų ir – ypač - svetimų ponų norus. Liaudies kovos, siekiant pagerinti savo buitį (protestai, sukilimai, revoliucijos), ideologų pripažįstamos neteisėtomis ir su jomis žiauriai susidorojama. Dabar liaudies pasipriešinimas pakrikštytas TERORIZMU ir prieš jį naudojamos visos baudžiamosios priemonės. TSRS pasiekta pergalė Didžiajame Tėvynės kare leido sparčiais tempais atkurti ekonomiką. Tik Lietuvoje vokiškojo ir smetoniškojo fašizmo likučiai dar beveik dešimt metų, kaip laukiniai žvėrys terorizavo ir žudė pačius silpniausius, mažiausiai apsaugotus ir nepajėgiančius apsiginti kaimo žmones, net vaikus ir moteris. Ne be reikalo žmonės juos pavadino banditais. 1990 m. nelemtas istorinis posūkis restauravo kapitalistinę santvarką Lietuvoje. Prasidėjo visos istorijos perrašymas ir klastotė: banditai pervardinti rezistentais, banditizmas — rezistencine kova už Lietuvos nepriklausomybę ir laisvę. Nepaaiškinta žmonėms, kokia tai bus nepriklausomybė, laisvė ir kieno interesus ta laisvė ir nepriklausomybė gins. Šiandieną matome, kokią turime laisvę ir kieno interesus ji gina. Kai kurie šiuolaikiniai istorikai bei politikai, nenorintys pripažinti objektyvios istorinės tiesos, vengia atsakyti į daugelį klausimų, sakydami „palikite tai įvertinti istorijai“. Kai kurie veikėjai apie šią dieną nori kalbėti tik po šimto metų. Kodėl?! Istorijos klastotojai labai nenori pripažinti savo kaltės, kurią jie praeityje padarė. Siekia, kad jų kruvini darbai kuo greičiau nueitų užmarštin. Tik absoliutūs niekšai to gali reikalauti, ir absoliutūs kvailiai to negali suprasti. Pokario Lietuvos istorija yra ne vien tūkstančių nekaltų žmonių žudikų, dabartinės valdžios ir jos ideologų „perkrikštytų” laisvės kovotojais ir apdalintais „kryžiais” ir ordinais, istorija. Kovotojas už savo tautos išvadavimą, nužudęs bent vieną nekaltą vaiką, yra jau nebe „laisvės kovotojas”, o žudikas ir nusikaltėlis.

  AtsakytiPanaikinti
 10. Nesenai mirė žymus poetas, Tėvynės karo veteranas ir šiaip savo įsitikinimais tvirtas žmogus Владимир Бушин. Paskutinį interviu baigė prasmingomis eilėmis :
  МОЁ ВРЕМЯ
  Я жил во времена Советов.
  Я видел всё и убеждён:
  Для тружеников, для поэтов
  Достойней не было времён.

  Я жил в Стране Социализма,
  Я взвесил все её дела
  И понял: никогда Отчизна
  Сильней и краше не была.

  Я жил во времена Союза
  В семье несметных языков,
  Где дружбы дух и братства узы
  Страну хранили от врагов.

  Я жил в эпоху Пятилеток
  И был голодным иногда,
  Но видел я – мой глаз был меток –
  Нам светит горняя звезда.

  Что ж, ошибались мы во многом,
  Но первыми прорвали мрак.
  И в Судный День, представ пред Богом,
  Мы развернём наш Красный Флаг.

  AtsakytiPanaikinti
 11. Ačiū, kad psidalinai, nuoširdūs ir prasmingi žodžiai.

  AtsakytiPanaikinti
 12. Norėčiau kreiptis į tuos, kurie kartais dar čia užsukate,nors puslapis ir nėra atnaujinamas, bet mes galim pasidalinti savo įžvalgomis, tiesiog komrntarais ar pasidalinti perskaityta knyga ar įmesti kokią nuoroda. Juk kol yra kibirkštis, tol yra tikimybė, kad ugnis degs! Gerų Jums metų, bendraminčiai!

  AtsakytiPanaikinti
 13. Dalinuosi. Vienoje nuo praeitų metų iki šių metų balandžio mėnesį vyskta paroda Das Rotte Wien (https://www.wienmuseum.at/de/ausstellungen/aktuell/ansicht/das-rote-wien-1919-1934) Paroda skirta socialistiniam Vienos periodui 1919-1934 kuomet į valdžią dauguma buvo išrinkto socialdemokratai. Jie savo valdymo metu pastatė daug namų ir skyrė butus ir pagerino darbininų klasės padėtį. Reikia tkreipti dėmesį, kad net ir šiandien kapitalistinėje Vienoje marksistų indėlis akivaizdus. Nėra didelės segrgacijos. Šalia gyvena ir turtingi ir neturtingi. Miesto savivaldybei priklauso 40% nekilnojamo turto mieste, kurį už simbolinį mokestį išnuomoja, tiems, kurių pajamos nesiekia nustatytos ribos. Vienoje veikia jaunųjų komunistų būrelis, turi savo svetainę, kur irgi vadinasi kibirkštis: https://derfunke.at/. Jei bus proga atvykti į Vieną artimu metu, būtinai apsilankykit.

  AtsakytiPanaikinti

 14. (Ne)šiandieninis požiųris.Pavadmą galima suprasti kaip požiūrį kuris neatitinka šiandieninio oficialaus,arba kaip požiūrį kuris susiformavo ne šiandien.Galima pasirinkti.

     Šias mintis ir prisiminimus sukėlė visa eilė pastaruoju metu perskaitytų knygų ,,straipsnių laikraščiuose radijo ir televizijos laidos.Bendras visų jų bruožas idealizuota pokario metų rezistencija.Ne tik idealizuota, bet ir nušviečiama tendencingai.Jaunam ir nekritiškai įvykius vertinančiam skaitytojui ar klausytojui toks pseudopatriotizmas, koks vaizduojamas , gali iškreipti istorijos supratimą , o su istorija negali būti elgiamasi kaip kam norisi, nes tai jau bus ne istorija, o mitas.Dar blogiau, kada lyg ir dokumentais remiantis parašytoje knygoje nuo savęs pridedama tai ko autorius norėjo , kad tada būtų buvę.

     Tačiau niekur neminima to, apie ką čia bus kalbama.Niekur neminima rezistencijos(ir toliau taip vadinsiu nors patys pamatysite, kad šis pavadinimas būdingas gal 10 ar 20 procentų pogrindžio veikėjų.

     Niekur nekalbama apie pogrindyje esančių bent jau elementarų politinį ir patriotinį lavinimą, iš ko matytūsi, kad tai buvo sąmoningi patriotai.Niekur nekalbama apie kriminalinio elemento įsivyravimą banditų būriuose.Betgi niekur nekalbama ir apie masinį girtuokliavimą rezistentų tarpe.Tik retsykiais užsimenama, kad su tuo buvo kovojama, bet nesėkmingai. Betgi niekur nekalbama ir apie nužmogėjimą ,degradaciją,kam įtakos turėjo keli faktoriai.Tai perspektyvos nematymas tai ir vilties praradimas,tai ir gyvenimo sąlygos ,tai ir atsakomybės už nusikaltimus našta  ,tai ir vis atidėliojamas išvadavimas.Nepastebėjote kaip banditų akcijas vertina Lietuvos gyventojai, apie tai niekur nei žodelio.Partizaninio judėjimo tikslas-kenkti priešui. Ar patyrėte ,kad Lietuvos partizanams tikslas buvo pasislėpti ir išlikti.Niekur nekalbama , kad partizaniniam karui(taip skambiai skelbiama)Lietuvoje nebuvo kam profesionaliai vadovauti.Niekur nekalbama apie pasirinktos taktikos beprasmiškumą

     Tik atsakę į šiuos klausimus gausime atsakymą kodėl kova buvo nevaisinga;Kitokia ji būti ir negalėjo.Pralaimėjimas buvo užprogramuotas.Banditinė kova buvo nuostolinga turint omenyje žuvusius ir ištremtuosius.Kiekvienas, kuris imasi organizuoti bet kokio pobūdžio veiklą pirmiausia turi įsivaizduoti savo būsimą atsakomybę už tos veiklos padarinius.Ką apie tai mąstė tie tada galima įsivaizduoti žinant jų turtinę ir socialinę padėtį prieškaryje ir karo metais, todėl nuspėti tikslus nesunku.Tarybinė armija vokiečius veja atgal.Tai faktas.Vokiečiai gi "Planingai lygina fronto liniją"Tai ne blefas.Tokioje situacijoje kada viena kariuomenė keičia kitą tūlam lietuviui be spaudos, radijo susigaudyti ne tik ,kad sunku ,bet ir neįmanoma...

  AtsakytiPanaikinti
 15. Vasario 8 Bregenz, Austrija vyks Karlo Marsko seminaras su įdomia programa. Seminare dalyvaus Austrijos, Šveicarijos ir Vokietijos marksistai. Renginio programa: http://sj-vlbg.at/karlmarxseminar/

  AtsakytiPanaikinti
 16. ...tačiau tiems kuriuos ką tik paminėjom ir problemų kilo mažiausiai.Bet ką daryti tiems kurie tarnavo vokiečių slaptojoj policijoj? Ką daryti Vietinės rinktinės kariamss (plechavičiukams) ,kurie buvo tiesiogiai pavaldūs"ss und polizeifiureriui".Apie jų atliktas ekzekucijas žinios sklido plačiai. Ką drytitiems kurie karo metais įsivėlė į žydų ,savo tautiečių ir baltarusių žudynes? Ką  daryti tiems, kurie tarnavo vokiečių savivaldos organuose ir vokiečiams įdavinėjo saviškius? Ką??? Besitraukiantys vokiečiai turėjo pakankamai savo reikalų, tad lietuviai savimi turėjo pasirūpinti patys. Tie kurie įspėjo, kad vokiečiai karą pralaimėjo, spėjo pasitraukti į vakarus arba žuvo tame kelyje Tie, kurie galvojo palaukti kol viskas paaiškės, nes vokiečiai fronto "liniją lygina"Jie buvo prisirišę prie šeimos, ūkio.Ne visi spėjo pabėgti Dar kitus vokiečiai išmetė iš sunkvežimių, nes patiems vietos trūko.Dar kiti manė, kad Raudonosios armijos pergalės laikinos ,kad slaptas ginklas ją vėl privers grįžti. Štai tie jau liko įkaitais.Viešai rodytis negali. Gyvas į žemę neįlįsi ,nors daugelis sulindo.O ką daryti tiems, kurie buvo mobilizuojami į puolančią Tarybinę armiją? Kuo ilgiau nuo šaukimo prasislapstei tuo pavojus didesnis. Įsivaizduokite save tokio šauktinio, prabuvusio namuose ar miške. pusmetį ar metus vietoje.Ir štai pasitaikė susižinoti su rezistentais. Žinoma kolektyve psichologiškai saugiau, tik ne faktiškai...

  AtsakytiPanaikinti
 17. Apie tūlo kaimo jaunuolio, kokių buvo dauguma, politinį ir ideologinį išprusimą nesiginčykim. net elementariai suprantamas patriotizmas yra sudėtingas visuomeninis reiškinys. O apie jo propagavimą nebuvo kam pasirūpinti. Girtavimas buvo priemonė kompensuojanti visa ko trūkumus. Įsivyravo skundimai iš abiejų pusių. Vieni skundė kaimynus liaudies gynėjams ,kad šie maitina banditus ,kiti skundė banditams ,kad šie lojalūs tarybinei santvarkai. Rezultato ilgai laukti netekdavo. Ar bereikia dętalizuoti. Vienintelė paskata ginkluotam pogrindžiui laikytis buvo ,kad į pagalbą ateis vakarai, Kokie vakarai-tikriausiai ne švedai norvegai suomiai , danai prancūzai ar anglai Gal Amerika?Bet apie jos atėjimą kalbėjo ne amerikiečiai , o joje įsikūrę lietuviai...

  AtsakytiPanaikinti