2019 m. sausio 10 d., ketvirtadienis

Metai (Antanui Sniečkui)

1

Jie niekur –
Tiek praėję metai –
Nenueina.
Įsiterpia į širdį,
Kaip dirvožemin susigeria lietus.
Įsismelkia į sąžinę,
Įsipina į dainą,
Plaikstydami
Ne vien prisiminimų
Ir atodūsių
Skutus.


Yra varginga nuomonė,
Kad metai
Žmogų
Sunkiai žemėn lenkia.
Sveikatą saugoti
Nuo laiko
Nepaliaujamo veikimo
Liepia daktarai.


O iš tikrųjų –
Kiek save tausoti
Besistengi,
Tik vis gilesnę skriaudą,
Kruvinesnę neteisybę
Sau darai

Kas laiko neima
Į sąžinę,
Į dainą
Ir į širdį,
Išeina iš gyvenimo
Anksčiau,
Nei atsisako
Duonos ir varškės...
Mums,
Komunistams,
Nebaisu,
Ištikus reikalui,
Prieš laiką mirti,
Baisu nejausti,
Kur
Ir kaip
Tas laikas
Nutekės.

2

Praėję metai –
Tie širdin suėję metai –
Nesuakmenėja.
Jie –
Ne granito luitai –
Neatauštanti
Ugnikalnio lava.
Širdis
Nuo jų kaitraus veikimo
Neapsunksta,
Tik pilnėja,
Ir vis labiau ją džiugina
Kova.

Į pilną širdį,
Į kovos užburtą širdį
Neprisibels
Savęs gailėjimo,
Savim pasidygėjimo
Gėla. –
Skambės
Darbai ir dienos,
Džiaugsmo muzika pavirtę,
Per visą ilgą amžių
Žmoguje nenutylą.
O kai styga nutruks,
Daina nutils –
Nedetonuodama,
Iš karto
!
Nebus
Gailaus nykimo
Ir verkšlenimų
Bergždžių...
Mes,
Komunistai,
Bijom
Ne infarktų,
Tiktai metus atstūmusių,
Suakmenėjusių
Širdžių.

3

Praėję metai –
Tie
Širdžių energija
Akumuliuoti metai –
Pasilieka,
Nes
Laiko realumas
Teapsprendžiamas
Tiktai darbais.

Gyvenimas –
Ne maldininko valkataujančio
Klajojimas
Iš niekur
Į niekur
Ir ne turisto pasivažinėjimas
Pasviečiais nuostabiais.

Kol žemėje
Žmogaus nebuvo,
Niekas
Metais
Nematavo laiko.
Ir kol nebuvo darbo,
Neturėjo
Laikas
Žmogiškos prasmės.
Kas
Darbo ir kovos
Vieninteliu buvimo turiniu
Nelaiko,
Tas
Ir neturi
Jokių metų
(Bent jau iš esmės...)

Norėčiau
Tavo kelią
Dainoje išaukštinti –
Tą nesibaigiantį,
Tą žmogiškiausiai platų!
Žingsniuok juo,
Darbą šlovindamas, –
Tvirtas ir status!

Mums,
Komunistams,
Neužtenka palinkėti
Vien ilgiausių metų.
Linkėkite mums
Perduoti
Visoms kartoms
Šiuos –
NENUEINANČIUS
Metus.
Antanas Jonynas, 1973

Šaltinis: A. Jonynas. Žmogaus širdis, kareivio širdis. V., 1974, p. 336-341. 

Taip pat skaitykite:
 

1 komentaras: