2018 m. gruodžio 6 d., ketvirtadienis

Pasilikite sau po milijoną, o likusius teks atiduoti.

Nustokim pilstyti iš tuščio į kiaurą. Piliečių gyvenimas valstybėje nekoks, ateitis miglota, todėl visi drauge imkimės darbo.

I

Lėšos.


Paliekam po milijoną mėnesiui tiems, kurie „uždirba“ daugiau, nei 12 milijonų per metus. Tiems, kurie „uždirba“ tik iki milijono, paliekam pusę, o likusius, prašom, pervesti į valstybės iždą. „Uždirbančius“ iki  šimto tūkstančių, paliekam ramiai „skursti“. Tai liečia visus, tame tarpe ir užsienio piliečiams priklausančius bankus ir miškus kertančias bendroves.

II


Atlyginimai.


Visiems Lietuvos piliečiams, išskyrus ministrus, teisėjus ir seimo narius, atlyginimus  ir pensijas eurais sulyginame su buvusiomis prieš euro įvedimą. T.y. jei pensija siekė 450 litų, šiandien ji paverčiama 450 eurų, jei atlyginimas buvo 1000 litų, jis virsta 1000 eurų. Pridedant infliacijos procentą.

III

Kainos.


„Reikia“ pakelti maisto, elektros ir dujų kainas 15 proc., tuomet visiškai visiems – pensininkams, staliams, mokytojams ir t. t., tame tarpe ir vaikus grobiančioms laumėms, automatiškai tiek pat proc. pakeliam atlyginimus ir pensijas. Jei kainas mažins, atlyginimai nekeičiami, o mes daromės turtingesni. Visi. Jei valdžia „spardosi“, tuomet įdiekime pažangią demokratinių Vakarų patirtį.

IV


Būdas.


Vienintelis būdas, užtikrinantis sėkmę – visuotinis streikas.

Visuotinis – reiškia visąapimantis. Šią mūsų teisę garantuoja Lietuvos Konstitucija ir virš jos esančios ES Direktyvos. Ir Visuotinė Žmogaus Teisių Deklaracija, kurioje skelbiamos teisės į darbą ir vienodą atlyginimą už vienodą darbą, teisės į poilsį ir socialinį aprūpinimą, teisės sudaryti profsąjungas. Jos 30 straipsnis:

Jokia šios Deklaracijos nuostata negali būti aiškinama kaip kuriai nors valstybei, grupei ar asmeniui suteikianti kokią nors teisę vykdyti veiklą arba atlikti veiksmus, kuriais siekiama panaikinti šioje Deklaracijoje paskelbtas teises ir laisves.

V


O kas, jei čia ir dabar gyventi kaip žmogui nesinori?

Tuomet, kol tapinai vienys mus bendrai kovai su Anūko ir jo draugelių priešais, vieni gerkime kavą „derybose“ iki apsišlapinimo, likusieji giedokime bažnyčiose ir aikštėse – „Marija, Marija, palengvink vergiją“! Nepamiršdami krauti turtų saujelei „gudruolių“.  Arba maukime nešti „darbdaviams“ pelnus užsienyje.

Parama eurais už mus visus kovojančiai mokytojų profsąjungai pervedami čia:

LŠDPS streiko fondo sąskaita: LT 26 7300 0101 4205 0753

Parašė: Pranas Girkaitis

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą