2016 m. lapkričio 16 d., trečiadienis

Graikijoje - masiniai protestai prieš B. Obamos vizitą, JAV-NATO-ES

Lapkričio 15 d., paskutinę savo, kaip JAV prezidento, kelionę po užsienį B. Obama pradėjo vizitu Graikijoje: čia jis susitiko su „kairiosios“ Graikijos vyriausybės vadovu A. Cipru* ir surengė spaudos konferenciją, kurioje sielojosi dėl D. Trampo pergalės rinkimuose, tuo pačiu patikindamas klausytojus, kad į būsimojo prezidento pareiškimus dėl NATO per daug rimtai žiūrėti nereikėtų: ir pasikeitus valstybinei administracijai, JAV užsienio politika per daug keistis neturėtų** (Time).


Tačiau toli gražu ne viskas buvo taip „ramu ir gražu“, kaip planavo nuolankiai savo ponus iš už Atlanto sutikinėjusi „socialistinė“ Graikijos vyriausybė: Graikijos Komunistų Partija (GKP), kovingosios profsąjungos PAME ir kitos pažangios patriotinės jėgos iš anksto suplanavo masinę protesto akciją prieš šio tariamo „laisvės ir demokratijos“ korifėjaus vizitą.


GKP paviešino pareiškimą, kuriame pasmerkė ne tik JAV imperializmą ir agresyvią, grobikišką JAV užsienio politiką, karų ir neramumų kurstymą nuo Pabaltijo iki Libijos ir Sirijos, o ir iškėlė „kairiąja“ save įvardijančios A. Cipro partijos tikrąjį veidą.

B. Obama ir A. Cipras


„Labiausiai provokuoja tai, kad „Syrizos“-ANEL vyriausybė*** po „kairuoliškumo“ skraiste bando pateisinti JAV politinę liniją, įžeisdama graikų tautos istorinę atmintį ir kolektyvinę sąmonę****.


Dabar labiau nei kada nors anksčiau reikalinga darbo žmonių mobilizacija ir tarptautinis solidarumas prieš imperialistų planus ir Graikijos dalyvavimą juose, prieš pačią sistemą, kuri kuria krizes, karus, skurdą ir pabėgėlius:

  • Už visų Graikijoje esančių NATO bazių uždarymą.
  • Už NATO pasitraukimą iš Egėjo jūros.
  • Už Graikijos karinių pajėgų sugrąžinimą iš visų NATO ir ES misijų.
  • Už Graikijos pasitraukimą iš NATO ir ES, iš visų imperialistinių organizacijų.
  • Už solidarumą su visomis karų aukomis, siekiant sudaryti žmogiškas erdves laikinam jų apgyvendinimui ir nuvykimui į numatytąsias šalis.
  • Už visų antidarbininkiškų, antiliaudinių memorandumų įstatymų panaikinimą, už didelių liaudies sluoksnių prarastų ekonominių laimėjimų atsikovojimą, siekiant liaudžiai palankaus vystymosi kelio, vienašališkai likviduojant skolas, suvisuomeninant liaudies sukuriamus turtus ir liaudies, darbininkų klasės, valdžios.“

Žmonės privalo atsisakyti lieti kraują už imperialistų interesus ir konkurenciją.“ (GKP: anglų k., rusų k.).
 
B. Obamos vizitui skirtas GKP plakatas

Tačiau Graikijoje tokia didelė „demokratija“, tokia plati „žodžio laisvė“, kad šiuos pamatinius reikalavimus kėlęs, bet taikiai ir teisėtai planuotas protesto mitingas, buvo iš anksto uždraustas. Vis dėlto organizatoriai reagavo ryžtingai: nepaisydama draudimo, GKP atviru kvietimu pašaukė pažangiai nusiteikusius žmones ateiti ir išreikšti savo poziciją.

„Dar kartą pasitvirtina, kokie tušti šūkiai apie „demokratiją, kai vyriausybės vykdo reakcingą, antiliaudinę politiką, ar ryšium su darbo žmonių teisėmis, ar mūsų šalies įtraukimu į pavojingus karinius planus, kuriuos mūsų regione rezga JAV-NATO-ES. Juk dėl jų JAV prezidentas ir atvyksta į Graikiją.
 
Graikijos liaudis ir jaunimas privalo pasmerkti ir atsakyti į valdžios autoritarizmą ir jį diktuojančią politiką, masiškai sudalyvaudama demonstracijoje“, - teigia GKP kvietimas į mitingą. (In Defence of Communism).

Mitingas įvyko: lapkričio 15 d. Atėnuose daugiatūkstantinės minios susirinko išreikšti savo pasipiktinimo B. Obamos, kaip apie taiką veidmainingai kalbančio karo nusikaltėlio*****, vizitu; parodyti, kad graikų liaudis nepalaiko JAV imperialistų vykdomo Europos militarizavimo ir vadinamąją pabėgėlių krizę sukėlusią (ir vis keliančią) veiklą Trečiojo pasaulio šalyse.
Protestuotojus pilna jėga pasitiko „demokratinės“ Graikijos valstybinis prievartos aparatas: žmones imta vaikyti lazdomis ir ašarinėmis dujomis; bet kovingos dvasios palaužti nepavyko – demonstrantai be baimės ėjo pirmyn ne tik prieš valdiškus draudimus, bet ir prieš smurtaujančias policijos pajėgas (Reuters).
 

„Yankee go home! (Jankiai – namo! – anglų k.), „Žmonių žudikams – nei žemės, nei vandens!“, „Imperialistai dalijasi pasaulį, o sienas braižo tautų krauju!“, - vieningai skambėjo daugiau kaip 7000 tūkst. mitinguotojų šūkiai.

„Mes kovingai „pasveikinome“ JAV prezidentą; prezidentą imperialistinės valstybės, kuri, tarp kitų dalykų, ypač pastaraisiais kapitalizmo ekonominės krizės metais, ant graikų liaudies siundo TVF****** varnas. Valstybė, kuri kelia karinius perversmus, intervencijas, imperialistinius karus nuo Ukrainos iki rytinio Viduržemio, šiaures Afrikos, Azijos ir Lotynų Amerikos. Valstybės, kuri šiose šalyse žudo civilius, kuria didžiules pabėgėlių bangas, kurios kenkia ir išstumia tūkstančius, milijonus žmonių iš savo namų, tuo būdu kenkdama ir jiems, ir graikų liaudžiai, Egėjo saloms.

Prieš šią provokaciją, o taip pat už Jungtinių Valstijų praeitį ir dabartį, GKP, klasinis profsąjunginis judėjimas, visa graikų liaudis ir už taiką pasisakančios jėgos šaukia griausmingą „NE“ prieš JAV ir NATO, prieš „vilkų aljansus“ ir jų karus. Mes smerkiame tariamą „pirmąkart kairiųjų“ „Syrizos“-ANEL vyriausybę, kuri šiandien Atėnuose visais būdais siekė išlaikyti kapinių tylą. Mes atsakome kovingai – mes esame čia, fronto linijoje, mes mitinguojame, nes mes nepasiduodame, mes neiname į kompromisus, mes neduosime nei žemės, nei vandens žmonių žudikams.“, - pareiškė mitinge dalyvavęs GKP vadovas Dimitris Koucoumbas (In Defence of Communism).Aišku, gilias darbo žmonių kovos tradicijas išsaugojusiai ir aktyvumu pasižyminčiai Graikijai tokios akcijos nėra kažkas neįprasto: atitinkamai egzistuoja stiprus profsąjunginis judėjimas ir stipri darbo žmonių partija – GKP. Bet Lietuvai, kaip ir kitiems Pabaltijo kraštams, skęstantiems pasyvume ir apgailėtinoje apatijoje, iš graikų aktyvumo tikrai yra labai daug ko pasimokyti. Apie tai ir pagalvokime.

Parašė: Vincas Nevėžietis

 

 

* A. Cipras – socialdemokratinės partijos SYRIZA pirmininkas, nuo 2015 m. – Graikijos ministras pirmininkas.

** D. Trampas savo rinkimų kampanijos metu reiškė skeptiškas mintis dėl NATO; ir mūsuose dalis elito suvokia, kad į šiuos Trampo pareiškimus derėtų žiūrėti atsargiai, netgi skeptiškai (V. Adamkus – JAV užsienio politika nesikeis). Bet panašu, kad iš lietuviškosios „alternatyviosios žiniasklaidos“ veikėjų vienintelis teisingai šį klausimą suvokęs buvo R. Alaunis: „pamirškite viską, ką prieš rinkimus sakė D. Trampas. Sienos tarp JAV ir Meksikos tikrai nebus, JAV toliau didins karinę galią ir įtaką visame pasaulyje, o NATO aljansas ir toliau liks kaip buvo“, - rašė jis (JAV prezidento rinkimai – didžiausia pavykusi psichologinė operacija).

*** SYRIZA – iš įvairių „kairiosiomis“ save įvardijančių jėgų, nuo trockistų ir neomarksistų, iki paprasčiausių socialdemokratų, sudaryta socialdemokratinė partija, šiuo metu yra vyriausybėje kartu su buržuazine nacionalistine, „dešiniąja-patriotine“ ANEL („Nepriklausomųjų graikų“) partija.

**** Graikų tauta prisimena, kad 1967-1974 m. gyvavusi nuožmi fašistinė karinė diktatūra buvo tiesiogiai remiama JAV ir NATO.

***** Ironiška, tačiau karus Libijoje ir Sirijoje „palaiminęs“ B. Obama – vadinamosios Nobelio taikos premijos laureatas.

****** TVF – Tarptautinis valiutos fondas.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą