2020 m. birželio 1 d., pirmadienis

Koronaviruso isterija – link ko einame?

Beveik visą pavasarį besitęsus pasaulinei COVID-19 isterijai ir daugeliui žmonių puolus į paniką – ar paranojišką baimę, aklai patikėjus sisteminės žiniasklaidos teikiama įvykių versija, ar, priešingai, visokiausias sąmokslo teorijas – reikia pagaliau sudėti pagrindinius akcentus. Kas toji korona? Iš kur jinai? Kas čia vyksta? Ko šituo siekiama? Dabarties fone į šiuos klausimus atsakyti tiesiog privalu.

Iš tiesų, objektyvios analizės trūksta. Oficialioji versija, aišku – sunkiai įtikima, nes COVID-19 užsikrėtusiųjų ar, juo labiau, nuo viruso tikrai ar tariamai mirusių skaičiai, lyginant su bendru konkrečios šalies gyventojų skaičiumi tikrai ne tokie dideli (pavyzdžiui: 68 mln. gyventojų turinčioje Didžiojoje Britanijoje yra 274 tūkst. užsikrėtimo atvejų ir 38 tūkst. mirčių; 147 mln. gyventojų turinčioje Rusijoje – 414 tūkst. užsikrėtusių ir 4,8 tūkst. mirusių; 1,3 mlrd. gyventojų turinčioje Indijoje – apie 190 tūkst. užsikrėtusių ir vos 5 tūkst. mirusių). Taigi, tarp paties koronaviruso fakto ir reakcijos į jį yra milžiniškas disonansas.

Kokios šio disonanso priežastys? Ekonominė karantino režimo kaina tikrai didelė. Todėl valdantieji sluoksniai patys patiria nuostolius. Visgi nereikia pamiršti, kad kapitalizme ciklinis krizių kartojimasis yra neišvengiamas ir, jog nauja krizė ir be COVID-19 nebebuvo už kalnų. Šiuo požiūriu, karantinas ir apskritai vajus dėl koronaviruso tampa puikiu pasiteisinimu, o kartu ir socialinės kontrolės priemone.

Dar daugiau: didžiausio valdžios finansinio palaikymo sulaukia būtent stambiojo kapitalo įmonės. Smulkieji, tuo tarpu, daug kur arba artėja link bankroto, arba jau žlunga. Apie kitus, plačiausius dirbančiųjų sluoksnius, net nešnekame. Be to – netgi COVID-19 karantino fone viršūnių turtai apačios atžvilgiu santykinai didėja. Apie tai, kam šis režimas tarnauja, negali būti nei mažiausių abejonių.
Geopolitinis aspektas: JAV prieš Kiniją

Vyksta ir rimta geopolitinė, geoekonominė rokiruotė: 1990-aisiais sužlugus TSRS, įsibėgėjo Jungtinių Valstijų vestas kapitalistinės globalizacijos žaidimas. Be abejo, pastarojo prielaida buvo ta, kad bet kuriuo atveju laimėtoju išeis Amerika. Siekdami didesnio pelno bei „auksinio milijardo“ vartojimo galimybių išplėtimo, Vakarų pasaulio šeimininkai žymią dalį savo gamybinių operacijų, žodžiu – pramonės įmonių, perkėlė į pigios darbo jėgos rezervu jų kapitalui tapusią Kiniją. Bet ilgalaikėje perspektyvoje šis Vakarų kapitalo ginklas ėmė atsisukti prieš jį patį, augančiai Kinijos galiai grasinant pranokti pačias Jungtines Valstijas. Tokiame kontekste suprantami ir Donaldo Trampo nuogąstavimai: iš tiesų, jei pradžioje JAV režisuotame globalizacijos žaidime laimėtoju išeina nebe amerikonai, bet Kinija – reikia arba keisti taisykles, arba mesti žaidimą apskritai...

Labai panašu, kad COVID-19 karantinas, kaip ir viruso kilmės šalis – Kinija – tampa pretekstu būtent tokiam posūkiui. Ryšium su šiais geeokonominiais motyvais, matyti ir daugybę kitų – informacinių, propagandinių, politinių reiškinių, kuriuos vienija vienas tikslas – Vakarų pasaulio, arba „auksinio milijardo“ ir jį tiesiogiai aptarnaujančių masių nuteikimas prieš Kiniją ir kiniečius.

Pirma – turime oficialiosios žiniasklaidos organuose skatinamą antikinišką isteriją. Esą Kinija – didžiausia grėsmė „laisvei ir demokratijai“, neva joje baisiausia pasaulyje diktatūra, prieš kurią reikia kovoti ir pan. Nereikia būti dideliu Kinijos ar jos valdžios gerbėju, kad suprastum: Trampo paaštrintas „prekybinis karas“ įgauna daugiau, nei ekonominį pobūdį ir dabar yra visapusiškai eskaluojamas, nes Jungtinės Valstijos verčiau žus, nei atsisakys savo hegemoninės pozicijos pasaulyje.

Antra – antikiniškos nuotaikos skleidžiamos ir „valdomos opozicijos“ rolę atliekančių neva „alternatyvių“ informacijos šaltinių bei judėjimų: spekuliuojama, neva COVID-19 esama Kinijos sąmokslo, greta kurio vykdoma ir kita – 5G ryšio, kaip tariamos genocido priemonės, įvedimo darbotvarkė. Įdomu pastebėti, kad, susikūrus 4G ryšiui, priklausiusiam JAV – panašių išvedžiojimų nebuvo. Viskas prasidėjo tik su 5G ryšio plitimo pradžia. Kodėl? Nes tai yra Kinijos, „Huawei“ kompanijos valdomas projektas, žodžiu – Jungtinių Valstijų konkurentų projektas. Taigi, biznio reikalai (plačiau apie tai skaityti Jono Kovalskio straipsnį).

„Qanonas“ ir konspirologija Lietuvoje

Tarp tokių „valdomos opozicijos“ pavyzdžių turime amerikietiškąjį „Q“ judėjimą, kliedintį apie D. Trampą, kaip tariamą pasaulio gelbėtoją nuo satanistinių pedofilų klano, linksniuojantį aukščiau minėtąją antikinišką sąmokslo teoriją. Iš piršto laužtais, bet sensacingais teiginiais (pavyzdžiui: apie įsivaizduojamą JAV Demokratų partijos elito, Sorošo ir kt. veikėjų areštą, kurį neva įvykdysiąs Trampas, apie Merkel kaip tariamą Hitlerio anūkę ir t. t.), „Q“ judėjimas pritraukia nemenką dėmesį.

Ypač jis populiarėja dabar Lietuvoje tarp tų, kurie, vykstančio COVID-19 karantino fone, nebetiki oficialiąja ir – kaip aukščiau minėjome – iš tiesų sunkiai teįtikima įvykių versija. Čia pagrindine „Q“ platforma tampa „Press Jazz“ internetinės televizijos kanalas, kuriame šio judėjimo šalininkai šnekasi su šia sensacija „žaidžiančiu“ žurnalistu Kazimieru Juraičiu.

Per porą pastaruoju metu įvykusių mitingų prie Seimų, „Q“ pasekėjai agitavo už karantino nutraukimą, daug kur teisingai kritikavo valdžią, tame tarpe Landsbergio klaną. Kita vertus, visa pastarųjų retorika persunkta tiesiog urvinio antitarybiškumo, antikomunizmo ir rusofobijos – šiuo požiūriu neturėtų kilti didesnių abejonių dėl to, kad turime reikalą su „valdoma“, „košerine“, žodžiu – viršūnių patvirtinta opozicija.

Nenuostabu, kad už šio reikalo stovi Mindaugo Puidoko (agresyvaus rusofobo ir NATO, JAV imperijos šalininko) finansai. Bet pats faktas, kad tokie protestai vyksta, kad jie pritraukia žmonių, pavyzdžiui, internete – beveik 50 tūkst. narių grupę „Unfollow 15 min.lt“, o gyvame eteryje – bent poros šimtų dalyvių mitingus – rodo, kad dalykas atgarsį visuomenėje randa. Kitas klausimas – kur link šis stichinis nepasitenkinimas kreipiamas?

Reikalingi faktai ir analizė

Paskutinysis klausimas, aišku, retorinis. Bet pats jo kėlimas nurodo į realią situaciją: kad netgi opoziciškai nusiteikę žmonės Lietuvoje stokoja elementaraus politinio išprusimo, o neretai – ir elementariausių kritinio mąstymo pagrindų. Vaizdas tikrai apgailėtinas. Šiame kontekste bene svarbiausia – tai objektyvi informacija ir rimta, dalykiška analizė, vietoje pasidavimo emocijoms ir pigioms teorijoms.

Labai išsamią, nei faktologijos, nei dalyko konceptualizacijos nestokojančią COVID-19 problemos analizę paskutinį mėnesį einančių internetinės laidos „Žaidimo prasmė“ (Смысл игры) serijose duoda komunistinio judėjimo „Laiko esmė“ lyderis Sergejus Kurginianas. Būtent pastaruosius ir siūlytume pasižiūrėti:

Iš tiesų, galimi įvairūs scenarijai. Tame tarpe ir dirbtinė COVID-19 kilmė. Yra daug faktų, kurių nežinome. Bet jau dabar matyti, kad vadinamasis karantinas, kokie bebūtų jo galutiniai tikslai, valdančiojo buržuazinio elito strategijose, veikia kaip itin veiksminga visuomenės įbauginimo, faktiškai – manipuliuojamos avinų bandos valdymo priemonė, kuri neabejotinai bus jiems naudinga ateityje įvedant gerokai žiauresnes kapitalistinio valdymo formas, negu turime šiai dienai.

Kibirkštis

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą