2019 m. gegužės 19 d., sekmadienis

JAV užgrobė Venesuelos ambasadą

Nei iš šio, nei iš to „Venesuelos laikinuoju prezidentu“ apsišaukęs JAV marionetė Chuanas Guaido jau keli mėnesiai, kaip bando uzurpuoti valdžią šalyje. Neseniai, dar tik balandžio mėnesį – žlugo ginkluotas pasikėsinimas į esamą Venesuelos vyriausybę. Bet ir po šito „pravalo“ jankių imperija pasiduoti nesiruošia.

Nors 1961 m. priimtos (ir tarptautinėje teisėje galiojančios) Vienos konvencijos pagrindu bet kurios šalies ambasada laikytina neliečiama jos suverenia teritorija, D. Trampo režimas į tai nusispjovė, nuspręsdamas JAV esančius Venesuelos diplomatinius pastatus užgrobti ir perduoti juos Ch. Guaido sėbrų žinion.

Apie šios „laikinosios vyriausybės“ ir „prezidento“, 2019 m. nedalyvavusio jokiuose prezidentiniuose rinkimuose tariamą „teisėtumą“, negali būti nė kalbos. Kaip rašėme anksčiau, Ch. Guaido daugeliui venesueliečių pasirodė nežinia kaip ar iš kur – lyg koks Pilypas iš kanapių.

Bet kadangi nafta turtingoji Venesuela nuo tada, kai 1999 m. į valdžią atėjo H. Čavezas iki šiol nesileidžia stekenama užsieninio kapitalo grobuonių, jankių imperijai Ch. Guaido asmenyje toks „Pilypas“, kaip jai lojalus (t. y. krašto išteklius perduoti pasiruošęs) uzurpatorius pasirodė itin parankus.

Tačiau JAV pripažinus Ch. Guaidą Venesuelos „laikinuoju prezidentu“ bei priėmus atitinkamą sprendimą Jungtinių Valstijų teritorijoje esančių šalies diplomatinių pastatų atžvilgiu, pačiame Vašingtone protestuotojai susibūrė, kad užkirstų kelią ambasados užgrobimui.

Ištisas savaites budėję aplink pastato teritoriją, ambasados gynėjai sulaukė Vašingtono policijos reikalavimų pasišalinti. Tačiau jie, budėję ambasadoje su pačios Venesuelos atstovų „palaiminimu“, atsisakė. Todėl ketvirtadienį, gegužės 16 d. policija ambasadą paėmė prievarta; eilė protesto akcijos dalyvių buvo areštuota.


Taigi JAV, po kojomis pamindama aukščiau minėtą Vienos konvenciją, užgrobė Venesuelos ambasadą apie Ch. Guaidą susitelkusių savo pakalikų naudai. Kas praktiškai tolygu kariniams veiksmams prieš Venesuelą – šalį, atsisakiusią ir, su N. Maduru priešakyje, toliau atsisakančią šokti pagal dėdės Semo dūdelę.

Kibirkštis

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą