2019 m. sausio 31 d., ketvirtadienis

Prieš 95 m. priimta pirmoji TSRS Konstitucija

Antrajame Tarybų suvažiavime, 1924 m. sausio 31 d., buvo priimta primoji TSRS Konstitucija. Joje buvo dvi dalys: Deklaracija ir TSRS steigimo sutartis. Konstitucija įstatymu įtvirtino laisvanorišką tarybinių respublikų  susivienijimą, visišką jų lygiateisiškumą, suverenitetą, visoms tarybų respublikoms garantuota teisę įstoti į Sąjungą ir iš jos išstoti. Buvo įvesta vieninga Sąjungos pilietybė.

Visasąjunginėms valdymo institucijoms priklausė vadovavimas karo, užsienio politikos, geležinkelio, pašto ir telegrafo reikalams. Taip pat  centriniai organai buvo atsakingi už visos šalies valdymo pradmenų kūrimą ir įdiegimą – plano, biudžeto, finansų ir kredito sistemos, visuotinio švietimo pagrindų, teisinės sistemos ir pan. Likusius klausimus respublikos sprendė pačios savarankiškai. Aukščiausiu valdymo organu buvo paskelbtas visos Sąjungos Tarybų suvažiavimas. Šalia Sąjungos Tarybos buvo numatyti lygiateisiai antrieji parlamento rūmai – Tautybių Taryba.

Kibirkštis

1 komentaras:

  1. Nelabai aišku kas norėta pasakyti. Na taip teisingai lygiateisiškumas respublikų vieninga pilietybė ir panašiai. Ir? Juk dabar nei koks jubiliejus, nei kas. Jei norėta pasakyti kokia nauja mintis pvz., kad konstitucijoj kažkas gal būt buvo neišryškinta ar dar kas nors tai kur ji?

    AtsakytiPanaikinti