2018 m. spalio 9 d., antradienis

Taikios demokratijos priemonės

Visuomeninės nuomonės formavimo organai pavydėtinu atkaklumu perša mintį, jog tik taikiomis priemonėmis galima pasiekti visuotinės darnos. Įstatymais griežtai uždrausta kviesti į ginkluotą kovą už darbo žmonių teises, naudoti smurtą prieš kapitalistus ir jų parankinius, net bent kiek aštresnė ir mobilizuojanti antikapitalistinė replika veidaknygėje ar youtūbėje sulaukia tvarką prižiūrinčių institucijų reakcijos.

O jei dar pasirodo koks spausdintas lapelis!

Kratos privačiuose būstuose, preventyviniai sulaikymai, kompiuterinės technikos konfiskavimai, administracinės baudos už netinkamą žodį, komentarą ar išspausdintą knygą tampa kasdienybe.  Bet tai nėra smurtas ar kova su demokratinės valstybės piliečiais. Tai tik taikios demokratijos priemonės (toliau - TDP) santarai išsaugoti.

Be paminėtų, išsivysčiusiose demokratinėse valstybėse yra ir kitokių, plačiai taikomų TDP. Tai ašarinės dujos, vandens patrankos, guminės kulkos ir guminės lazdos, permatomi ir nepermatomi skydai, šalmai ir kaukės, dujokaukės, dronai, šarvuoti automobiliai ir autobusai užtamsintais langais, raitoji policija ir t.t., ir pan….  Tai vadinamosios v* tipo TDP.

Šalia išvardintų, TDP priskiriami ir pavieniai piketai, badavimai (p.s. - tik su iškeltais teisingais šūkiais), spontaniški susibūrimai prie tam paskirtų užsienio valstybių ambasadų, mitingai ar eitynės su atitinkamais leidimais, iš anksto paskirtomis vietomis bei suderintomis datomis.

Šios ir panašios TDP priklauso vadinamajam k** tipui.

Taigi, nors TDP spektras yra labai platus ir, atrodytų, kad išnaudojamiesiems belieka tik pasirinkti tinkamas savo reikalui priemones, jie kažkodėl visą laiką renkasi tik k variantą. Demokratiškai gi, išrinkti valdžios pareigūnai – visur ir visada taiko tik v  tipo  būdus. Akivaizdu, kokios klasės rankose yra valdžia. O gal kas matė piketuojančius prie Vyriausybės prekybos centrų savininkus su reikalavimu nemažinti kainų? Ar TV rodė badaujančius prie Seimo Lietuvos miškų naikintojus su šūkiu „Iškirst Labanoro girią!“?

Kodėl yra taip, o ne kitaip? Atsakymas socialiniame moksle pateiktas seniausiai. Kapitalistinė valstybė – tai prievartos aparatas valdančios klasės rankose. O kapitalo politika valstybėje – tai valdančios klasės kova dėl valdžios išsaugojimo ir įtvirtinimo, įvedant kapitalo diktatūrą***. Žinoma, tik taikiomis demokratinėmis v tipo priemonėmis.  Na, o garų išleidimui ištikimai tarnauja k  tipo TDP. 

Paaiškinimai:

v - valdžios pasirinktos;

** k - kvailiams parinktos;

*** kapitalo diktatūra - jokiais įstatymais nesuvaržyta (jei koks įstatymas trukdo turtėti, jis tuoj pat keičiamas ar tiesiog jo nepaisoma), niekaip neapribota susivienijusių kapitalistų valdžia. Seimai, Vyriausybės, kariuomenė, policija, teismai, advokatūra, žiniasklaida, profsąjungos ir slaptosios tarnybos griežtai prižiūri ir tuoj pat panaikina bet kokias jų valdžią ribojančias iniciatyvas. Pvz. Garliavos įvykiai ar Žemės referendumas... 

Kibirkštis

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą