2018 m. rugsėjo 30 d., sekmadienis

Jaunoji gvardija

Fašistams užgrobus Krasnodono miestą (Donbase), jame susibūrė kelios jaunimo antifašistinės grupės. 1942 m. rugsėjo 30 d. šių grupių pagrindu sukurta pogrindinė komjaunimo organizacija „Jaunoji Gvardija“. Organizacijai vadovavo partijos pogrindininkai (vadovas – F. Liutikovas (Ф. П. Лютиков). Organizacijos štabo nariais buvo O. Koševojus („Jaunosios Gvardijos“ komisaras), I. Turkeničius (vadas), U. Gromova, I. Zemnuchovas, V. Levašovas, S. Tiuleninas, L. Ševcova ir V. Tretjakevičius (О. В. Кошевой, И. В. Туркенич, У. М. Громова, И. А. Земнухов, В. И. Левашов, С. Г. Тюленин, Л. Г. Шевцова, В. И. Третьякевич).

Devintoji klasė. Pervomaisko mokykla Nr. 6. Klasiokai - jaunagvardiečiai:
Iš kairės į dešinę: pirmoji eilė – L. Ivanichina (Л.Иванихина) (antra), A. Samošina (А.Самошина) (penkta), N. Gerasimova (Н.Герасимова) (septinta);
antra eilė – M. Peglivanova (М.Пегливанова) (penkta), U. Gromova (У.Громова) (dešimta);
trečia eilė – V. Rogozinas (В.Рогозин) (pirmas), V. Petrovas (В.Петров) (trečias).

Organizacijoje buvo 91 asmuo. Jaunagvardiečiai platino antifašistinius lapelius, naikino priešo automobilius. Spalio revoliucijos švenčių išvakarėse visame mieste jie iškabino tarybines vėliavas. Lapkričio 15 d. iš fašistinės koncentracijos stovyklos jaunagvardiečiai išvadavo 70 tarybinių karo belaisvių ir  dar 20, kurie buvo ligoninėje. Gruodžio 6 d. naktį „Jaunosios Gvardijos“ kariai padegė fašistinės darbo biržos pastatą. Sunaikinus dokumentus, apie 2 tūkst. žmonių buvo išgelbėti nuo išvarymo vergiškam darbui Vokietijoje. Komunistai – pogrindininkai ir jaunagvardiečiai ruošėsi sukilimui, kurio tikslas buvo sunaikinti vietinį garnizoną ir išeiti pasitikti tarybinę kariuomenę.

Tačiau dėl išdavystės „Jaunoji Gvardija“ buvo išaiškinta. Fašistai žvėriškai kankino jaunuolius, tačiau jaunagvardiečiai laikėsi didvyriškai. Sausio 15, 16 ir 31 dienomis pusiau gyvi, pusiau sušaudyti jaunagvardiečiai (71 žmogus) buvo sumesti į šachtos Nr. 5 šurfą. Vasario 9 d. penki jaunagvardiečiai sušaudyti miške prie Rovenkos gyvenvietės. Dar keturi žmonės sušaudyti kitose vietose. Nuo policijos persekiojimo paspruko tik vienuolika asmenų, iš kurių vienas vėliau dingo be žinios, o du kiti žuvo fronte.

Kibirkštis

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą