2018 m. liepos 25 d., trečiadienis

Andrius Užkalnis – „nuomonių lyderis“ ar eilinė prostitutė?

Vienas žymiausių mūsiškės kibernetinės erdvės rašeivų, tikras Lietuvos „auksinio jaunimo“ ir apskritai miesčionijos dievaitis A. Užkalnis neseniai pateko į nedidelį skandaliuką. Mat paaiškėjo, kad savo, kaip taip vadinamo „nuomonių lyderio“ nuomonę jis... pardavinėja už pinigus. Kaipgi?

Taipgi, kad prieš metus Vilniaus savivaldybė priėmė sprendimą, raginantį miesto daugiabučių bendrijas konkursų keliu rinktis namo administratorių. Kadangi tam tikrai kompanijai tai nepatiko, ši pasamdė agentūrą „Fomo“ naująją konkursų politiką diskredituoti miestiečių akyse. Pastaroji ėmėsi darbo, savo ruožtu pasiūlydama Užkalniui bei kitam socialinių tinklų „gražuoliui“, S. Vaitulioniui, dosniai atsilyginti už atitinkamo turinio tekstus.

Afera mažutė, lyg nekalta, bet tam tikras šaršalas kilo. Savivaldybės atstovai ėmė kaltinti. Tuo tarpu Užkalnis, ėmęs muštis į krūtinę, kad šito tebūta atskiro ir daugiau nebepasikartosiančio atvejo, dargi „klaidos“, tarp eilučių paliko savotišką klausimą...

Kas gi jisai – respektabilus pilietis, „nuomonių lyderis“, ar vis tiktai eilinė prostitutė? Dažnas naivuolis, tikintis tariama dabarties „laisve“, laikys tai nesutaikomomis priešybėmis. Tačiau tai – iliuzija. Nes jokio prieštaravimo čia nėra. Priešingai, vargiai įmanoma būti vienu, nebūnant tuo pat ir kitu.

Užkalnis – vienas lietuviškos buržuazijos ideologų, kartu nustatinėjantis „akcentus“ nemenkai daliai smulkių, „prie grietinėlės“ prilysti svajojančių prisitaikėlių. Jis labai patenkintas visuomene, kur viešpatauja biznis, o paprastas žmogus tėra „runkelis“, kas trečiam esant ant ar žemiau oficialiosios skurdo ribos. Dar daugiau, jo idealas – nežabotas amerikoniškas „laukinis kapitalizmas“. Populiarindamas jį, o kartu atitinkamą akiplėšiško cinizmo kultūrą, mūsuose jis sulaukia didelio dėmesio, „viršūnių“ palaikymo ir žiniasklaidos pripažinimo.

Ir tai natūralu. Kadangi Užkalnio, kaip daugumos dabarties inteligentėlių, liaudies švietimas, socialinis teisingumas, įsipareigojimas tautai bei visuomenei ar panašūs dalykai – nedomina. Jie parduoda savo kūrybinį talentą tiems, kurie daugiau sumoka. Jie nuolankūs sistemos tarnai, bet ne iš įsitikinimo, o už pinigus... Štai vienas pamatinių principų tos literatūrinių prostitučių kastos, kuriai priklauso ponas Užkalnis.

Tame nieko ypatingo. O pats Užkalnis, kaip atskiras asmuo, kažin ar vertas didelio dėmesio. Savo, kaip „nuomonių lyderio“ karjerą jis susikūrė vykdydamas vieno ar kito valdančiosios klasės (buržuazijos) klano socialinius užsakymus. Kitaip nebūtų tapęs tuo, kuo yra. „Nuomonių lyderiu“ pagal elito užsakymą. Arba brangia ir sėkminga, bet kartu tipiška prostitute.  

Parašė: Kazys Stimburys

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą