2018 m. vasario 12 d., pirmadienis

Lietuviškos „laisvės“ grimasos – kaip žurnalistai moksleiviui grasino

Lietuvoje dauguma žmonių tiki interneto platybėse masiškai skleidžiama informacija. Kiekvienas, neturintis jokio supratimo apie politiką, istoriją, yra priverstas tikėti žurnalistų skleidžiama propaganda. Įsidėmėtina, kad Lietuvoje populiarūs žinių portalai (delfi.lt; 15min.lt) yra valdomi kapitalistų. Jie, kartu su politikais ir švietimo sistema, išauklėjo daugelį lietuvių, ypač jaunimą būti taip vadinamais „patriotais“. Ir tai kuo puikiausiai veikia. Dauguma žmonių yra taip išdresiruoti, kad pabandyk tu apie mums primetamas „vertybes“ pakalbėti neigiamai – tave užplūs negatyvas ir užgauliojimai. Tik tą šiuolaikinis jaunimas ir moka, jokių argumentų, tik jų „faktai“, visiškai neparemti jokia archyvine medžiaga. Su šiais dalykais ir gimsta didžiulę dalį lietuvių užkariavęs ultranacionalizmas bei ksenofobija („rusai puola!“).

Kaip žinome, mūsų „mielieji“ žurnalistai mėgsta rašyti dezinformacinius straipsnius apie karo metus, gyvenimą Tarybų Sąjungoje, trumpiau, šmeižia tai, kas buvo daugiau nei 20 metų atgal. Nusprendžiau įsijungti ir perskaityti ką jie rašo. Perskaitęs straipsnį nežinojau, ar juoktis, ar verkti. Jame Tarybų Sąjunga stačiai juodinama iš piršto laužtais „faktais“ bei neįvykusiais „įvykiais“. Nuo kada komunistai išnaudoja darbo jėga, kad patys pasipelnytų? Nuo kada kalėjimuose buvo specialiai žudomi kaliniai? Aiškiai matosi, „Lrytas neturi daugiau apie ką rašyti. Dar aiškino, kad nebuvo nemokamos medicinos, esą būstai kainuodavo kosmines sumas, nebuvo socialinės rūpybos, buvo sunku susirasti darbą ir t. t.

Su šiais argumentais žurnalistai patys apsigavo, jie atskleidė gryną tiesą apie šiandieninę buržuazinę Lietuvą – ir nieko daugiau. Čia jau yra riba. Viskas. Trūko kantrybė. Nusprendžiau sukritikuoti „Lryto“ straipsnį komentaruose bei parašyti jiems privačią žinutę, išreikšdamas savo nepasitenkinimą ir užduodamas porą klausimų. Pas mus gi Lietuva laisva? Žodžio laisvė – tad kodėl to nepadarius?

Prieš komentuodamas perskaičiau Lietuvos piliečių nuomones apie tai. Visiškai nenustebau. Vieni šiam straipsniui pritarė, dalinosi savo „vargais“ ir kitais „įspūdžiais“, bene sugadinusiais jų gyvenimus. Tiesa, nemažai buvo ir protingų žmonių, kurie prieštaravo, aiškiai išdėstė mintis kodėl ir kaip, bet kaip manot – ką mūsų „patriotai“ sugebėjo pasakyt? „Vatnikas, sudek“. Jokių argumentų, jokių pamąstymų savajai nuomonei pagrįsti. Tik įžeidinėjimai.  Tuo būdu tik dar labiau įsitikinau mūsų tariamųjų „patriotų“ chamizmu.

Parašęs savo nuomonę, netrukus sulaukiau daugybės pasipiktinusių komentatorių atsiliepimų – netgi grasinimų. Nenustebau. Užtat nustebau sulaukęs skambučio į savo mobilųjį telefoną su 8(5) numeriu. Jau kažką nujaučiau. Pasirodo, man skambino „Lryto“ redakcija – vienas iš jų žurnalistų ėmė man grasinti administracine byla, paskui net policija ir kalėjimu, mat „Sovietinė propaganda Lietuvoje uždrausta ir už ją galima sulaukti bėdų“. Kokia dar „sovietinė propaganda“? Tai kur čia jūsų „žodžio laisvė“? Visiškai jos nematau. Jei negaliu turėti savo nuomonės, negaliu jos skelbti, tai jau apgailėtina. Tiesa, apie šį skambutį norėjau parašyti skundą, bet pamaniau, be reikalo prisidarysiu problemų, dargi kai esu nepilnametis. Bet aišku, nė vienas iš žurnalistų teisės šitaip daryti neturėjo.

Kad ir kiek beįrodinėtume tiesą, bus dalis žmonių, kuriems tai bus nė motais. Mat, kaip sakoma, jei faktai prieštarauja jų nuomonei – juo blogiau faktams. Ką bekalbėti, kad toji nuomonė, kurią jie mano esant sava, neretu atveju tik įpiršta masinės dezinformacijos priemonių pagalba ir priimta nė velnio nemąstant pačiam. Kita vertus, yra nemažai ir protaujančių, į kuriuos ir turime kreiptis, į kuriuos ir galime dėti viltis, kad padėtis gerės. Tad nenuleiskime rankų.

Parašė: Vladislavas Aleksandravičius

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą