2018 m. vasario 23 d., penktadienis

Julius Fučikas. Reportažas su kilpa ant kaklo

J. Fučikas (1903-1943) – viena šviesiausių 20-ojo amžiaus Europos istorijos asmenybių, žurnalistas ir rašytojas komunistas, stovėjęs priešakinėse Čekoslovakijos Komunistų Partijos eilėse. Savo gyvenimą susiejęs su darbininkų klasės reikalu, jis, kaip nemaža kitų, nuėjo marksistinės-lenininės ideologijos, kovos už socializmą ir komunizmą keliu. Šiam apsisprendimui jis liko ištikimas ir tamsiais hitlerinės okupacijos metais, Čekoslovakiją įjungus grobuoniškojo Trečiojo Reicho sudėtin. Nenuilstamai dirbęs pogrindinį partinės spaudos ir organizacinį darbą, Fučikas patenka į gestapininkų rankas ir iš fašistinių kalėjimų gyvas nebeišeina, palikdamas ateities kartoms testamentu „Reportažą su kilpa ant kaklo“.

Vasario 23-ią, J. Fučiko gimimo dienos proga, dargi minėdami garbingą šio tvirto komunizmo kovotojo 115-ąjį jubiliejų, visų skaitytojų, ypač jaunųjų draugų ir bendražygių dėmesiui siūlome susipažinti su minėtąja knyga. Fučiko užrašai pilni ne vien įdomių istorinių faktų, bet ir gilios išminties, gyvenimiškos tiesos, juose atsispindi tikro Žmogaus, Komunisto dvasios siekimai.KibirkštisSkaitykite:

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą