2018 m. vasario 3 d., šeštadienis

Europos Komunistų Iniciatyva: Stalingrado pergalei – 75

Vasario 2-ąją dieną sueina lygiai 75-eri metai nuo Stalingrado mūšio baigties, Raudonosios armijos pajėgoms sutriuškinus nacistų kariuomenę ir jėgų pusiausvyrai kare persisvėrus TSRS naudai, kas padėjo pamatus antifašistinei tautų pergalei.

Šiandien ES, kaip ir kiti buržuaziniai ideologiniai mechanizmai, siekia perrašyti istoriją, sumenkinti ar visai ištrinti vaidmenį TSRS, tarybinės liaudies, Raudonosios armijos ir komunistinio judėjimo, sudėjusių nesuskaitomą daugybę aukų kovoje fašizmui, gimstančiam iš kapitalistinės sistemos, nugalėti. Netgi dabar Stalingrado mūšis, kaip ir jo pergalinga baigtis, imperializmui ir jo ideologiniams mechanizmams, lieka neparankus, kadangi jo studijavimas išryškina socialistinio gamybos būdo pranašumus, vedantį vaidmenį liaudies masių su darbininkų klase priešaky, o taip pat ir komunistų partijos, kaip revoliucinio darbininkų avangardo, vaidmenį.

Stalingradas – vienas puikiausių socializmo pranašumo prieš kapitalizmą įrodymų. Visų visuomeninių jėgų mobilizavimas tokiam lemiamam mūšiui, kaip ši istorinė pergalė, ne tik parodė Raudonosios armijos karinius privalumus, bet ir socialistinės šalies vienybę, bendrą valią ir organizacinį pajėgumą.

Kviečiame Europos šalių darbininkus bei jaunimą atsisukti nugaras ideologinei-politinei antikomunizmo ir antitarybiškumo propagandai; mokytis bei semtis įkvėpimo iš milžiniškosios Stalingrado mūšio nugalėtojų ištvermės ir stiprybės ir nepasiduodant plaukti prieš esamos nepalankios jėgų pusiausvyros sukurta pesimizmo srovę, stoti prieš kapitalizmo barbariškumą, prieš karus, krizes, išnaudojimą, skurdą, išnaudojimą ir klasinę priespaudą.

Europos Komunistų Iniciatyvos sekretoriatas
2018 m. vasario 1 d.
 
Šaltinis: Europos Komunistų Iniciatyva

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą