2017 m. gruodžio 3 d., sekmadienis

Europos komunistai: ES ir NATO ruošiasi karui

ES, NATO ir jų valstybių-narių buržuazinės vyriausybės yra įsitraukusios į tautoms grėsmę keliančių ginklavimosi varžybų, karo planų kūrimo ir karinės parengties eskalavimą. Šitai atspindi prieštaravimus tiek ES ir NATO viduje, tiek su kitais imperialistiniais centrais bei konkuruojančiomis jėgomis, taip pat siekiančiomis kontroliuoti Artimuosiuose rytuose, šiaurės Afrikoje, rytų Viduržemyje ir kituose regionuose esančius angliavandenilius bei energetinius vamzdynus. Šis kapitalistų pelnus ir rinkų pasidalijimą liečiantis procesas kelia didelę grėsmę taikai tarp tautų ir jų saugumui, nors ir yra vykdomas neva tautų vardan. Imperialistinė ES stiprina militarizaciją. Vedama savo „globaliosios strategijos“ ir Baltojo gynybos popieriaus, ji jau yra sukūrusi Europos Gynybos Sąjungą ir su ja surištą Fondą, tuo pačiu stiprindama sistemingą valstybių-narių ginklavimąsi per Kasmetinę koordinuotą gynybos patikrą (Coordinated Annual Review on Defense – CARD).

Tuose pačiuose rėmuose ES skatina jėgas ir darinius, siekiančius „ES kariuomenės“ sukūrimo, antai pastovųjį struktūruotą bendradarbiavimą (PESCO), kovines grupes, tarpines grupes konkuruojant arba kartu su ES ir NATO, visais atvejais tarnaujant Europos monopolistų interesams.

Tokių pavojingų tendencijų šviesoje, tautos privalo organizuotis ir ruoštis, jos privalo būti budrios ir stiprinti kovą prieš avantiūristinius karo planus, prieš buržuazinių vyriausybių ir imperialistinių organizacijų, kaip ES ir NATO vykdomus karus.

Europos Komunistų Iniciatyva:

  • Kviečia tautas pasmerkti ginklavimąsi, JAV, NATO ir ES karinių bazių stiprinimą bei plėtimą ir prieš kitus kraštus nukreiptus imperialistinius planus remiančias savo šalių buržuazines vyriausybes. 
  • Stiprinti kovą prieš ES, NATO ir visus kitus imperialistinius aljansus. 
  • Kovoti už tautų teisę savarankiškai apspręsti savo vystymosi kelią, tame tarpe ir teisę išstoti iš ES ir NATO. Stiprinti mūsų kovą už socializmą, kuris kaip niekada būtinas ir savalaikis.
Vertė: Kibirkštis

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą