2017 m. lapkričio 19 d., sekmadienis

JAV, ES ir Ukraina – prieš nacizmo pasmerkimą

Tariamu „laisvės ir demokratijos“ bastionu pristatomos Jungtinės Valstijos darsyk pademonstravo tikrąjį savo veidą: lapkričio 16-ąją Jungtinių Tautų Generalinėje asamblėjoje JAV nubalsavo prieš Rusijos Federacijos siūlytą nacizmą smerkiančią rezoliuciją. Už ją nubalsavo 125-ios šalys, susilaikė 51-a (tarp jų – ES valstybės), o kartu su JAV „prieš“ balsavo vienintelė Ukraina. Bet tai dar ne viskas.

JAV atstovas prieš pat balsavimą pateikė perrašytą minėtosios rezoliucijos variantą, kuriame, be kita ko, dėlei tariamos „žodžio laisvės“ iš esmės pakeistas visas dokumento turinys. Už šias pataisas balsavo vos dvi kitos valstybės – ta pati Ukraina kartu su Izraeliu. Kaip visa tai suprasti?

Reikalas gana paprastas. Tai – dalis tarp Rusijos ir JAV besitęsiančiojo naujojo Šaltojo karo, kuriame JAV, be kita ko, suinteresuota rytų bei vidurio Europos kraštų buvimu patikima buferine zona. Ypač parankus ginklas čia – fašizacija. Ryškiausiai ją regime Ukrainoje, kurioje siautėjančios fašistinių banditų gaujos sulaukė ypač turtingo žydų veikėjo, I. Kolomojskio, finansinio palaikymo.

Panašių fašizmo augimo tendencijų regėti ir mūsų kaimyninėse Latvijoje su Lenkija. Vienoje – atviri esesininkų paradai; kitoje – eisenos agresyvių šovinistų, reikalaujančių Lvovo ir Vilniaus aneksavimo. Ką bekalbėti apie nepertraukiamą istorijos klastojimo kampaniją, naikinant Didžiojo Tėvynės karo herojų bei antifašistinių partizanų atminimą.

Panašia dvasia diegiama ir dabarties „nepriklausomoje“ Lietuvoje, kurioje greta juodžiausiu melu, šmeižtu bei klastotėmis grindžiamo urvinio antikomunizmo klesti šventąja karve virtęs tarpukario fašistų bei karo ir pokario metų nacistinių nusikaltėlių kultas – kokia mūsuose „žodžio laisvė“, aiškiai matyti iš pastarąjį mėnesį vykusio R. Vanagaitės pasisakymų dėl A. Ramanausko-Vanago iššaukto skandalo.

Iš pirmo žvilgsnio keistai atrodantis fašistų bei nacistų ir JAV imperializmo, netgi stambaus žydų kapitalo, tandemas – ne atsitiktinis. Prisiminkime istoriją: iki 2001-ųjų rugsėjo 11-osos „Al Kaidai“ vadovavęs O. Bin Ladenas, dar seniau Afganistane kariavęs prieš Tarybų Sąjungą, jankiams buvo „laisvės kovotoju“ – tik tapęs nebenaudingu jis virto „teroristu“. Tas pat ir čia. Fašizmas – pūvančio kapitalizmo gelbėjimosi ratas, o fašistai – labai naudingi idiotai, kreipiantys teisėtą liaudies sluoksnių pyktį nuo buržujų ir valdžios bonzų į darbo migrantus, etnines mažumas bei apskritai kitataučius.

Veiksmingu atsaku į JAV proteguojamą fašizmą bei nacizmą, į darbo žmonių skaldymą ir mulkinimą, buvo, yra ir bus šių dvasinių nuodų atmetimas, paremtas aiškiu supratimu, kad tikroji socialinių blogybių priežastis – ne tautybės ar tikybos skirtume, o išnaudotojiškoje visuomenės santvarkoje. Belieka tik prisiminti ir gyvenime taikyti nemirtingąjį Komunistų manifesto šūkį:

VISŲ ŠALIŲ PROLETARAI, VIENYKITĖS!
Kibirkštis

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą