2017 m. rugpjūčio 18 d., penktadienis

Leningrade vyko tarptautinė teorinė konferencija „Spaliui-100“

Rugpjūčio 10-13 dienomis Leningrade vyko Rusijos Komunistų Darbininkų Partijos (RKDP) organizuota tarptautinė teorinė komunistų konferencija, skirta Didžiosios Spalio socialistinės revoliucijos šimtmečiui – „Spaliui-100“. Konferencijoje dalyvavo dešimtys marksistinių-lenininių partijų atstovų iš viso pasaulio: nuo Ispanijos iki Kazachstano, nuo Norvegijos iki Šri Lankos.

Pagrindinė susirinkimo tema – garbingas 100-asis Spalio revoliucijos jubiliejus, kurį tarptautinis komunistinis judėjimas sutinka turėdamas mažai pagrindo švęsti, o verčiau privalėdamas padaryti esmines teorines ir strategines išvadas apie revoliucinį bei kontrrevoliucinį XX a. patyrimą, galutinai išaiškinti ne tik buvusius TSRS laimėjimus, bet ir gilumines jos išsigimimo ir šitai sekusio žlugimo priežastis; objektyviai įvertinti esamas sąlygas tiek pasaulyje, tiek kiekvienoje atskiroje šalyje, nušviečiant aiškias praktinio veikimo gaires.

Šiuo požiūriu nepaprastai vertingu pasirodė esantis konferencijai skirtas RKDP CK parengtas pranešimas „100 metų nuo Didžiosios Spalio socialistinės revoliucijos ir pamokos šių laikų komunistams“, kuriame duodama konkreti tarybinio patyrimo bei dabarties pasaulio realijų marksistinė analizė; apibrėžiami einamieji tarptautinio komunistinio judėjimo uždaviniai*.

Konferenciją atidaręs RKDP CK Pirmasis sekretorius, V. Tjulkinas, pabrėžė būtinumą kovoti ne tik su šiandien madingu šiaudiniu „kairuoliškumu“, bet ir dešiniuoju oportunistiniu nukrypimu, įsigalėjusiu eilėje komunistinėmis save įvardijančių partijų, ypač eilėje buvusiųjų Tarybų respublikų.

Pažymėta, kad, kokie bebūtų palyginti netolimos praeities pralaimėjimai ar dabarties sunkumai, Spalio revoliucija, kaip praktinis marksistinės-lenininės teorijos įkūnijimas, buvusi ne tik XX a., bet ir visos ligšiolinės žmonijos istorijos viršūne, nepraranda savo aktualumo ir šiandien, negailestingos kapitalistinės globalizacijos sąlygomis: didingos komunizmo idėjos šaukia visus dorus žmones – jaunus ir senus, mažus ir didelius – į darbą ir kovą už naują pasaulį, už naują visuomenę, už naują gyvenimą, kuriame žmogus žmogui būsiąs ne vilkas, o bičiulis, draugas ir brolis.


Kibirkštis


* Mėnesio bėgyje bus paskelbtas mūsų redakcijos rengiamas lietuviškas šio dokumento vertimas.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą